Suïcidaliteit
Boekrecensie

Boekrecensie: Mythen over zelfmoord

In het boek Mythen over zelfmoord bespreekt auteur Derek de Beurs negen veel voorkomende opvattingen over suïcide. Dat je over zelfmoord beter niet kunt praten bijvoorbeeld. Of het idee dat vooral muzikanten en acteurs aan suïcide zouden overlijden. Waar sommige opvattingen voor de hand liggend zijn en bekend terrein voor psychologen, zijn andere dat minder.

Recensent:
Marlies Hermans, cognitief gedragstherapeutisch werker in het dagcentrum psychiatrie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg,
Score:

In het boek Mythen over zelfmoord bespreekt auteur Derek de Beurs negen veel voorkomende opvattingen over suïcide. Dat je over zelfmoord beter niet kunt praten bijvoorbeeld. Of het idee dat vooral muzikanten en acteurs aan suïcide zouden overlijden. Waar sommige opvattingen voor de hand liggend zijn en bekend terrein voor psychologen, zijn andere dat minder. Elke mythe wordt door de Beurs toegelicht en op waarheid getoetst. En dat blijkt lang niet eenvoudig, want zelfmoord is een complex onderwerp dat zich moeilijk laat begrijpen en nog lastiger laat onderzoeken. Lang niet alle suïcides worden immers gemeld en het onderwerp is nog steeds taboe.

Breed

Uiteindelijk beschrijft het boek het gehele proces van suïcidaliteit en geeft de Beurs concrete adviezen over de omgang met suïcidale mensen. Naast de psychologische kant worden bovendien ook maatschappelijke factoren beschreven die in de huidige samenleving impact kunnen hebben op het aantal suïcides. Het brede perspectief op suïcidaliteit en suïcidaal gedrag maakt het boek geschikt voor een breed publiek. In die zin draagt het boek bij aan het doorbreken van het stigma dat op suïcidaliteit rust. Als er dan toch één puntje van kritiek gegeven mag worden is dat het gebrek aan aandacht voor chronische suïcidaliteit. Juist omdat de bejegening van deze groep soms verschilt.

Auteur/Redactie Derek de Beurs
Uitgever Boom uitgevers Amsterdam
ISBN 9789024431557
Onderwerp Suïcidaliteit
Doelgroep ggz-professionals, huisartsen, studenten geneeskunde en psychologie en beleidsmakers, maar ook voor iedereen die meer wil weten over dit maatschappelijke probleem