Patiënteninformatie

Depressie

Patiënteninformatie voor volwassenen

Ieder mens heeft wel eens een sombere bui of voelt zich een dagje ‘depressief’. En soms is somberheid ook een normale reactie op een verdrietige of vervelende gebeurtenis. Maar als die somberheid meer dan twee weken aanhoudt en je niet goed meer toekomt aan je dagelijkse activiteiten, kan het zo zijn dat je depressief bent. Een depressie kan licht, matig of ernstig zijn.

Wat voel je?

  • Een leeg, schuldig en waardeloos gevoel
  • Een gebrek aan energie
  • Geen interesse en plezier meer om dingen te ondernemen
  • Slaapproblemen: weinig of juist veel slapen
  • Eetproblemen: minder of juist meer eetlust
  • Moeite om te concentreren of beslissingen te nemen
  • Traag denken en doen of juist een onrustig gevoel
  • Terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfdoding

Hoe ontstaat een depressie?

Zoals bij de meeste psychische stoornissen is er geen specifieke oorzaak voor aan te wijzen. Als er in de familie veel depressie voorkomt, is de kans groter dat jij ook depressief wordt. Het kun dus erfelijk zijn.

Als je somber bent heb je vaak de neiging om minder activiteiten te ondernemen. Maar dat zorgt er ook voor dat je minder plezierige ervaringen opdoet. En dat kan er weer voor zorgen dat je juist meer sombere gevoelens voelt. Zo kun je dus in een negatieve spiraal terechtkomen. Uiteindelijk kan de somberheid zo erg worden dat er een depressie ontstaat.

Bij het ontstaan van depressie zijn ook gedachten belangrijk. Als je somber bent voel je je vaak minderwaardig. Ook ziet de toekomst er vaak erg negatief uit. Zo zorgen ook je gedachten ervoor dat je in de negatieve spiraal terechtkomt.

Depressie komt vrij veel voor. Eén op de vijf Nederlanders krijgt er ooit mee te maken.

Wanneer heb je hulp nodig?

Merk je dat je je bed niet meer uitkomt? Dat je worstel met je sombere buien? Of dat je soms denkt dat het beter is als je er niet meer bent? Je hebt hulp nodig als sombere gevoelens je normale, dagelijkse bezigheden belemmeren. Of als het privé of op je werk niet meer goed gaat door de somberheid. Twijfel je of je hulp nodig hebt? Bespreek het met je huisarts.

Cognitieve gedragstherapie werkt goed

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een goede behandeling bij depressie. Uit onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij depressie. Daarom is CGT de eerste keus in de officiële richtlijnen voor de behandeling van depressieve klachten.

Ongeveer de helft tot twee derde van de mensen met depressie heeft baat bij CGT.

Wil je zeker zijn van een goede CGT-behandeling? Ga dan naar een behandelaar die ingeschreven is bij de VGCt. Dan krijg je een therapeut die goed opgeleid en nageschoold is.

Hoe gaat CGT bij depressie?

Je gedrag en gedachten houden je sombere gevoelens in stand. Tijdens de therapie ga je actief werken aan het veranderen daarvan. Ook belangrijk bij CGT is dat je leert door dingen te ervaren. Dat alles gebeurt stap voor stap. De therapeut is de depressie- en CGT-expert. De cliënt is de expert over zichzelf. CGT is een actieve samenwerking tussen beiden.

Samen met de therapeut bekijk je welke activiteiten je nog wel onderneemt. Jullie maken samen een plan om die activiteiten weer uit te breiden. Dat begint met kleine activiteiten zoals aankleden of de afwas opruimen. Daarna ga je grotere activiteiten oppakken. Je wisselt af tussen leuke activiteiten en activiteiten die misschien wat minder leuk zijn, maar wel een goed gevoel kunnen geven. De afwas is misschien niet zo leuk om te doen, maar het opgeruimde gevoel dat je krijgt als het klaar is wel.

Ook kijk je samen met de therapeut naar jouw gedachten. Zijn jouw negatieve gedachten wel terecht? Ben je echt niets waard? En is de toekomst echt zo negatief? Met de therapeut onderzoek je of je gedachtes kloppen en of ze je helpen. Daarna ga je deze gedachten zo nodig bijstellen.

Je gaat tijdens CGT dus samen actief aan de slag met je gedrag en je gedachten. Daardoor doorbreek je de negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Door te oefenen met ander gedrag doe je nieuwe leerervaringen op.

Bij depressie is een redelijke kans dat de klachten later in je leven weer terugkomen. Daarom kijk je samen met je therapeut ook wat je kunt doen om de kans op herhaling te verkleinen. Welke signalen zijn er die aangeven dat je weer somber bent? En wat kan je dan doen?

De therapie duurt meestal 10 tot 20 sessies. De lengte van de therapie hangt van af de soort en de ernst van je klachten. Daarnaast ga je in je dagelijkse leven oefenen. De belangrijkste verandering vindt buiten de spreekkamer plaats. Soms zal een arts je ook medicatie voorschrijven.

Meer weten?