Protocollen

GGZ Rivierduinen stelt gratis behandelmodules beschikbaar

Verschillende modules te downloaden voor behandeling van mensen met vb

GGZ Rivierduinen heeft verschillende behandelmodules ontwikkeld voor de behandeling van mensen met psychiatrische problematiek en zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking.