Kennisvideo: Lisbeth Utens

Over het belang van psychosociale zorg voor kinderen met lichamelijke aandoeningen

Internationaal onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat kinderen met een lichamelijke aandoening behalve fysieke, ook vaker sociaal-emotionele problemen hebben dan gezonde kinderen. Als deze niet behandeld worden, kan dat forse beperkingen met zich meebrengen. Lisbeth licht toe hoe CGT kan helpen en geeft aanbevelingen voor behandelaars.