Kennisbericht

Over CGT bij kinderen en adolescenten

Oratie Lisbeth Utens: Ik ben niet bang meer!

Vandaag, op 1 december, heeft prof. dr. Lisbeth Utens haar rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de Faculteit de Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar oratie heeft de titel ‘Ik ben niet bang meer! Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten’.

De leerstoel wordt gefinancierd door de Mary Cover Jones stichting, in samenwerking met de VGCt, de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, de zorgorganisatie van de Bascule en de academische werkplaats kinder- en jeugdpsychiatrie AMC-UvA/VUmc Amsterdam.

Download oratie

Bekijk UvA webcollege