Kennisbericht

Virtual reality CGT bij eetstoornissen

Betere effecten voor eetbuien en situationele lichaamsontevredenheid

Door CGT-behandeling te combineren met virtual reality (VR) kunnen grotere effecten worden behaald bij patiënten met een eetstoornis. Dit concluderen Tian Ling Low en collega’s op basis van hun meta-analyse. VR-behandeling is met name beter in het verminderen van de frequentie van eetbuien en situationele lichaamsontevredenheid.

Auteur: Mieke Ketelaars

VR-technologie wordt steeds vaker ingezet in de behandeling van psychiatrische problematiek. Het voordeel van een VR-omgeving is dat het een gecontroleerde, veilige plek is waarin een patiënt kan experimenteren met nieuw gedrag. Bovendien valt een VR-omgeving goed aan te passen aan de individuele triggers van een patiënt.

VR bij eetstoornissen

Ook voor patiënten met eetstoornissen kan VR nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lichaamsontevredenheid of verstoord eetgedrag. De toepassing van VR in de wereld van eetstoornissen is echter nog zeer beperkt. Om beter zicht te krijgen op de meerwaarde van VR verrichtten Tian Ling Low en collega’s een meta-analyse. Ze vonden uiteindelijk zes RCTs afkomstig van drie onderzoeksgroepen. De tabel geeft de belangrijke gegevens over de VR-behandeling weer.

 

Onderzoek Duur Aantal sessies Inhoud VR
Ferrer-Garcia et al. 2019 3 wkn 12 Exposure gericht op het verminderen van de psychofysiologische reactie (angst en cravings) op voedselgerelateerde cues
Ferrer-Garcia et al. 2017 3 wkn 12 Exposure gericht op het verminderen van de psychofysiologische reactie (angst en cravings) op voedselgerelateerde cues
Cesa et al., 2013 5 wkn 15 Exposure in verschillende situaties (restaurant, strand etc) gericht op lichaamsontevredenheid, emotionele eetimpulsen en probleemoplossende vaardigheden
Marco et al., 2013 8 wkn 8 Exposure in verschillende sociale situaties gericht op lichaamsontevredenheid, gecombineerd met psycho-educatie over verstoord lichaamsbeeld
Riva et al., 2006 6 weken 15 Exposure in verschillende situaties (restaurant, strand etc) gericht op lichaamsontevredenheid, emotionele eetimpulsen en probleemoplossende vaardigheden
Riva et al., 2004 4 weken 10 Exposure in verschillende situaties (restaurant, strand etc) gericht op lichaamsontevredenheid, emotionele eetimpulsen en probleemoplossende vaardigheden

Minder eetbuien

De kwaliteit van de onderzoeken bleek matig, vooral omdat patiënten, therapeuten en onderzoekers niet blind waren voor de behandeling. In twee studies was er bovendien sprake van veel missende gegevens als gevolg van uitval. Met die slag om de arm waren er echter wel degelijk duidelijke resultaten: VR-behandeling resulteerde in een sterkere daling van het aantal eetbuien op een dag. Op purgerend gedrag en BMI was er geen versterkt effect zichtbaar. Voor BMI is dat op zich logisch, aangezien patiënten uit beide groepen vaak ook een dieet volgden. Bovendien is de mate van gewichtsverlies sterk gerelateerd aan de duur van een onderzoek. Gezien de beperkte duur van de interventie, zit er een maximum aan het gewichtsverlies dat behaald kan worden.

Lichaamstevredenheid

Interessant was ook het effect van VR op lichaamsontevredenheid. Hoewel patiënten met en zonder VR even sterk verbeterden op het gebied van algemene lichaamstevredenheid, liet de VR-groep een sterkere daling zien in situationele lichaamsontevredenheid. Dit suggereert dat VR met name geschikt is om lichaamstevredenheid te verhogen in relatie tot moeilijke situaties. Voor de komende jaren ligt er in elk geval genoeg bewijs om VR in te gaan zetten bij deze doelgroep

Bron

  • Low, T. L., Ho, R., Ho, C., & Tam, W. (2020). The efficacy of virtual reality in the treatment of binge‐purging eating disorders: A meta‐analysis. European Eating Disorders Review. https://doi.org/10.1002/erv.2804