Angststoornissen
Kennisbericht
CGT Exposure

Angst voor exposure?

Angstproblemen bij jeugdigen vormen een ernstig risico voor de normale ontwikkeling. Gelukkig werkt CGT met exposure in veel van die gevallen. Dat maakt het des te opvallender dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel therapeuten géén exposure inzetten. Rachel de Jong en collega’s onderzochten of ook Nederlandse jeugdprofessionals het gebruik van exposure vermijden. De resultaten suggereren dat het in Nederland beter is gesteld, maar dat er zeker ruimte is voor verbetering.

Voedings- en eetstoornissen
Kennisbericht
CGT

Op naar meer richtlijnbehandelingen bij eetstoornissen

Afgelopen september promoveerde Martie de Jong op een onderzoek naar de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Haar belangrijkste boodschap? Wees niet te terughoudend in het aanbieden van een richtlijn-behandeling. Ook niet bij complexe problematiek of comorbiditeit.

Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
Behandelaspecten CGT

Goede therapeutische relatie beschermt tegen uitval bij depressiebehandeling

We weten inmiddels dat de therapeutische relatie belangrijk is voor de behandeluitkomst van de patiënt. Dat geldt in algemene zin, maar ook voor CGT bij depressie. Recent onderzoek van Samuel Murphy en collega’s biedt nieuwe inzichten in het belang van een goede therapeutische relatie om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Filters: Reset filters

Thema

Filter themas
Filters opslaan

Doelgroep

Filter informatie
Filters opslaan

Behandelvorm

Filter behandelvormen
Filters opslaan

Kennisproduct

Filter kennisproducten
Filters opslaan

Nieuwste berichten

De laatste berichten van het Kennisnet

Angststoornissen
Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
Preventie

Terugval bij depressie kan effectief worden aangepakt

Ongeveer een op de vijf jongeren onder de 25 krijgt te maken met depressie- en/of angststoornissen. Bij de jongeren die behandeling hebben gekregen, komen bij 39-72% de klachten echter weer terug. Suzanne Robberegt (Amsterdam UMC) en haar collega’s onderzochten of psychologische interventies het terugvalpercentage van depressie en angst onder jongeren kunnen verminderen. Wat bleek? De kans op terugval na depressie werd kleiner wanneer de jongeren na herstel een psychologische interventie startten, medicatie voortzetten, of een combinatie van beide kregen.

Angststoornissen
Kennisbericht
Behandelaspecten CGT

Wees je bewust van je eigen oordeel

Sommige patiënten zijn nou eenmaal moeilijker dan andere. Of niet? Uit onderzoek van Juan Martín Gómez Penedo en Christopher Flückinger blijkt dat zowel therapeutkenmerken als patiëntkenmerken verantwoordelijk zijn voor het idee dat een angstige patiënt moeilijk is in contact. Maar dat oordeel is wel medebepalend voor de behandeluitkomst. 

OCD
Kennisbericht
Exposure

Een beeld is maar een beeld?

Dwangklachten van kinderen en jongeren worden vaak behandeld met exposure met responspreventie. Maar wat als de obsessies een seksuele lading hebben en ERP ethisch gevoelig ligt? In een gevalbeschrijving leggen Lau-Zhu en collega’s uit op welke wijze imagery based technieken uitkomst kunnen bieden.

Persoonlijkheidsproblematiek
Psychose
Kennisbericht
CGT Het betrekken van naasten

Betrekken van naasten: resourcegroepen

Cathelijn Tjaden deed onderzoek naar het betrekken van naasten bij de behandeling van patiënten met een ernstige psychische aandoening.

Trauma
Kennisbericht
Het betrekken van naasten

PTSS-behandelingen bij kinderen effectief maar afhankelijk van patiëntkenmerken

Steeds vaker proberen we via ouderinterventies in te grijpen op individuele problematiek van kinderen. Zo ook in het geval van angststoornissen. Maar hoeveel kans van slagen heeft dat? Uit een recente meta-analyse van Charlotte Jewell en collega’s blijkt dat ouderinterventies inderdaad effectief zijn. Of het leidt tot betere behandeluitkomsten dan individuele behandelingen, blijft echter de vraag.

Angststoornissen
Kennisbericht
Het betrekken van naasten

Behandel de ouder, behandel het kind

Steeds vaker proberen we via ouderinterventies in te grijpen op individuele problematiek van kinderen. Zo ook in het geval van angststoornissen. Maar hoeveel kans van slagen heeft dat? Uit een recente meta-analyse van Charlotte Jewell en collega’s blijkt dat ouderinterventies inderdaad effectief zijn. Of het leidt tot betere behandeluitkomsten dan individuele behandelingen, blijft echter de vraag.

Trauma
Kennisbericht
CGT

Trippen op MDMA bij de psycholoog revisited

In 2018 interviewden we VGCt-lid Annette van Schagen (klinisch psycholoog) en Tijmen Bostoen (psychiater) over de inzet van MDMA bij traumabehandeling. Op dat moment was er nog maar beperkt onderzoek gedaan, maar inmiddels zijn de resultaten van de MAPS-studie fase drie* bekend. In deze grote Europese RCT werd MDMA-assisted therapie vergeleken met een placebo-assisted therapie. Participanten waren 91 patiënten met ernstige PTSS.