Angststoornissen
Kennisbericht
CGT Exposure

Angst voor exposure?

Angstproblemen bij jeugdigen vormen een ernstig risico voor de normale ontwikkeling. Gelukkig werkt CGT met exposure in veel van die gevallen. Dat maakt het des te opvallender dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel therapeuten géén exposure inzetten. Rachel de Jong en collega’s onderzochten of ook Nederlandse jeugdprofessionals het gebruik van exposure vermijden. De resultaten suggereren dat het in Nederland beter is gesteld, maar dat er zeker ruimte is voor verbetering.

Voedings- en eetstoornissen
Kennisbericht
CGT

Op naar meer richtlijnbehandelingen bij eetstoornissen

Afgelopen september promoveerde Martie de Jong op een onderzoek naar de behandeling van patiënten met een eetstoornis. Haar belangrijkste boodschap? Wees niet te terughoudend in het aanbieden van een richtlijn-behandeling. Ook niet bij complexe problematiek of comorbiditeit.

Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
Behandelaspecten CGT

Goede therapeutische relatie beschermt tegen uitval bij depressiebehandeling

We weten inmiddels dat de therapeutische relatie belangrijk is voor de behandeluitkomst van de patiënt. Dat geldt in algemene zin, maar ook voor CGT bij depressie. Recent onderzoek van Samuel Murphy en collega’s biedt nieuwe inzichten in het belang van een goede therapeutische relatie om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Filters: Reset filters

Thema

Filter themas
Filters opslaan

Doelgroep

Filter informatie
Filters opslaan

Behandelvorm

Filter behandelvormen
Filters opslaan

Kennisproduct

Filter kennisproducten
Filters opslaan

Nieuwste berichten

De laatste berichten van het Kennisnet

Forensische problematiek
Kennisbericht
Behandelaspecten

Problemen met het begrip dynamische risicofactor

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kritische artikelen, voornamelijk van Tony Ward (Victoria University, Nieuw-Zeeland), verschenen over problemen met het begrip dynamische risicofactor. Dat heeft geresulteerd in een speciaal nummer van Psychology, Crime & Law (nr. 1 en 2, 2016). Bernard ten Hag, psychotherapeut, gedragstherapeut en supervisor VGCt, geeft hieronder het artikel van Ward in grote lijnen weer.

Psychose
Trauma
Kennisbericht
Behandelaspecten

Relatie tussen jeugdtrauma en psychose verder ontrafeld

Op 17 februari 2017 verdedigde Daniëlla S. van Dam haar proefschrift ‘Untangling Pathways Between Childhood Trauma and Psychosis’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hierin neemt ze het verband tussen jeugdtrauma en psychose onder de loep.

Psychose
Trauma
Kennisbericht
CGT EMDR Exposure

Standaardtraumabehandeling veilig en effectief bij psychoses

Op 20 januari sluit ‘onze’ David van den Berg zijn promotietraject aan de VU af met de verdediging van zijn proefschrift Trauma-Focused Treatment in Psychosis. Hij voerde het onderzoek samen met VGCt-leden Berber van den Vleugel en Paul de Bont uit. David is de eerste van de drie onderzoekers die op dit onderzoek promoveert. 

Somatische problemen
Kennisbericht
Zorgstandaards

Nieuwe richtlijn tinnitus uitgebracht

Onlangs is de richtlijn tinnitus uitgekomen. Het doel hiervan is het verkrijgen van meer uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek, behandeling en begeleiding van tinnituspatiënten. De richtlijn is primair gericht op KNO-artsen, maar ook belangrijk voor ketenpartners als audiologische centra, huisartsen, psychologen en psychiaters.

Kennisbericht
Behandelaspecten CGT

Inzet van FACT bij zwerfjongeren

In de rubriek ‘Uit de praktijk’ in de VGCt nieuwsbrief delen leden verhalen uit hun dagelijkse behandelpraktijk. Voor nieuwsbrief van december 2016 interviewden we Corma Poelen. Zij is psycholoog bij Arkin en CGT-er i.o. en past FACT toe bij zwerfjongeren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Forensische problematiek
Kennisbericht
CGT

Straffen en/of behandelen?

Er worden drie theorieën van straf besproken, in het kader van een ethische code voor de forensische psychologie. Dit artikel uit 2009 is onderdeel van en aanzet tot een bredere discussie over de dubbele rol van therapeuten. Dit artikel is echter vooral interessant omdat de theorieën verschillende rechtvaardigingen over straf geven, die goed herkenbaar zijn en die ons werken beïnvloeden. Het kan ons helpen valkuilen te vermijden en een visie te ontwikkelen over hoe wij onze cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Forensische problematiek
Kennisbericht
CGT

Werkbezoek PI Vught

De therapeutische behandeling van gedetineerden spreekt tot de verbeelding. Wat gebeurt er binnen de muren van een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)? Volgens welke visie worden de gedetineerden behandeld? En wat is de rol van bewaarders en ondersteunend personeel bij de behandeling? Sectie forensische CGt ging vorige maand op bezoek bij PI Vught. 

Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
CGT

Neemt de effectiviteit van CGT bij depressie af?

Depressie komt veel voor: volgens schattingen uit het bevolkingsonderzoek van de NEMESIS-2 studie was in 2011 de jaarprevalentie van een depressieve stoornis 550.300. In een top tien van ziektes met de grootste ziektelast nam depressie in datzelfde jaar de vierde plaats in. En dat is niet verrassend gezien de lijdensdruk, verminderde kwaliteit van leven, hoge maatschappelijke kosten, en de kans op vroegtijdig overlijden (zowel door zelfdoding als door vergrootte kans op lichamelijke aandoeningen en een ongezondere levensstijl).