Boekrecensie: Behandeling van relatieproblemen en psychopathologie bij paren

Een cognitief-gedragstherapeutische benadering

door VGCt
6 minuten leestijd

De sectie Relatie, gezin en naasten van de VGCt ontwikkelde samen met Psyflix video’s en hand-outs om collega-behandelaars te ondersteunen bij het betrekken van naasten bij de cognitieve gedragstherapie. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Psychopathologie bij volwassenen wordt vaak gelabeld als een individueel probleem, maar psychische problemen hebben verstrekkende gevolgen voor het functioneren van partnerrelaties, en relatiefactoren kunnen verbetering van de symptomen van de individuele patiënt sterk belemmeren of juist bevorderen. In de praktijk zie ik veel supervisanten en cursisten die worstelen of en hoe ze naasten kunnen betrekken bij de behandeling. De VGCt wil met de toolkit om naasten te (leren) betrekken bij de CGT-behandeling een bijdrage leveren aan evidence based werken en het makkelijker voor therapeuten maken om de zaken die in de Kwaliteitsstandaard ‘Naasten betrekken’ genoemd worden ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren.

Dit in 2022 uitgegeven klinische handboek draagt bij aan het inzicht in en de behandeling van relatieproblemen, individuele psychopathologie en de complexe interactie tussen die twee. De eerste helft van het boek (hoofdstuk 1 t/m 9) behandelt partnerrelaties en technieken voor het begrijpen en verbeteren van relatieproblemen op cognitief, emotioneel en gedragsgebied. De tweede helft van de publicatie (hoofdstuk 10 t/m 15) gaat over psychopathologie. De auteurs reiken belangrijke instrumenten aan die als hulpmiddelen kunnen dienen bij het kiezen van een behandelstrategie. Het gebruik van cognitief gedragstherapeutische relatietherapie-interventies voor relatieproblemen heeft primair tot doel het behandelen van de stoornis.

De gemeenschappelijke elementen van relatiebehandelingen zijn psycho-educatie, training communicatieve vaardigheden, partnerondersteunde/relatie-interventies (waarin bewezen effectieve individuele interventies worden geïntegreerd) en partnerrelatietherapie. Het contextuele raamwerk wordt geïntegreerd in de factoren gedrag, cognities en emoties, met het doel een overkoepelend model te geven voor het begrijpen en behandelen van relatieproblemen en individuele psychopathologie.

Dit boek heeft een flexibele en pragmatische aanpak. Als behandelaar kun je zoeken op psychopathologie om te kijken hoe je aandacht kunt maken voor de interactiepatronen van het paar en voor de omgang met de specifieke kenmerken van de stoornis. De schrijfstijl is prettig en de voorbeelden van therapeut-cliëntinteracties zorgen ervoor dat de theorie meer gaat leven. Knap hoe de verschillende auteurs, wonend in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland, hun culturele verschillen overbrugd hebben door zo’n goed leesbaar handboek te schrijven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal kernpunten als samenvatting. In de bijlagen zijn er voor partners onder andere richtlijnen opgenomen voor gesprekken voor het delen van gedachten en gevoelens en richtlijnen voor het nemen van beslissingen of het oplossen van problemen. Deze praktische bijlage had wat mij betreft uitgebreider gekund. De behandelaar heeft in dit opzicht meer aan het protocol ‘integratieve gedragstherapeutische relatietherapie’ zoals beschreven door Pieternel Dijkstra in het boek ‘protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (deel 3)’.

Score

Over de recensent

Drs. Gerrie Ham-Willemsen is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR-practitioner, junior schematherapeut. Praktijkhouder van Gerrie Ham-praktijk voor BGGZ en supervisie te Nijkerk.

Informatie

Titel:
Behandeling van relatieproblemen en psychopathologie bij paren: een cognitief-gedragstherapeutische benadering

Auteur/Redactie:
Donald H. Baucom, Melanie S. Fischer, Sarah Corrie, Michael Worrell, Sara E. Boeding

Uitgever:
Bohn Stafleu van Loghum

ISBN:
978 90 368 2726 3

Onderwerp:
Cognitief-gedragstherapeutische relatietherapie

Doelgroep:
Behandelaren van cliënten met partnerrelatieproblemen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou