STARr-training

Een training voor jongeren met depressieve en/of sociale angstklachten

door VGCt
15 minuten leestijd

De STARr-training is een preventieve groepstraining voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met depressieve en/of sociale angstklachten. Het doel van de training is om deze jongeren verschillende vaardigheden aan te leren om hun klachten te verminderen en verergering te voorkomen. De STARr-training bestaat uit vijf modules: Solve (probleem oplossing), Think (cognitieve herstructurering), Act&do (gedragsactivatie), Act&dare (exposure) en Relax (ontspanning). De modules kunnen in verschillende volgorden worden aangeboden en zodoende worden afgestemd op de groep.

De STARr-training kan worden gegeven binnen het onderwijs, de jeugdhulp en het sociale domein. Wil je meer informatie over de STARr-training en het onderzoek naar de effecten, klik dan hier.

Op deze webpagina vind je een algemene handleiding over de STARr-training, per module een trainershandleiding en een werkboek voor de jongeren, en een aantal informatieve filmpjes.

LET OP: Hoewel de materialen vrij beschikbaar zijn, is het van belang dat je een registratie als cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker hebt. Ook is het mogelijk om getraind te worden in het werken met de STARr-training.

De STARr-training is opgenomen in de Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp.

Materialen

Beschrijving STARr-training

Algemene handleiding STARr-training

Handleiding Solve

Werkboek Solve

Handleiding Think

Werkboek Think

Handleiding Act&do

Werkboek Act&do

Handleiding Act&dare

Werkboek Act&dare

Handleiding Relax

Werkboek Relax

Wil je concrete voorbeelden van hoe je de oefeningen met de jongeren doet, bekijk dan de filmpjes.

Cursus tot STARr-trainer

Er is een mogelijkheid om getraind te worden in de modules van de STARr-training. Deze cursus is bedoeld voor hbo- en wo-geschoolde professionals die werken met jongeren in het onderwijs, de jeugdhulp en het sociale domein, en een basiscursus cgt hebben gevolgd of enige ervaring hebben met cgt. Tijdens een training van 4 tot 8 uur (afhankelijk van voorkennis) wordt je kennis opgefrist over de belangrijkste cgt-technieken, word je meer bekwaam in het gebruik van de modules en ga je zelf aan de slag met een aantal kernoefeningen uit de STARr-modules. De training wordt gegeven door dr. Marieke van den Heuvel, onderzoeker en ontwikkelaar van de STARr-training. Voor meer informatie en aanmelden ga naar Deeltijd Cursus tot STARr-trainer | Christelijke Hogeschool Ede (che.nl)

Onderzoek

De STARr-training is ontwikkeld vanuit een wetenschappelijk onderzoek naar de werkzame componenten van cgt bij jongeren met depressieve en sociale angstklachten. Meer informatie over de onderzoeksresultaten? Zie onderstaande artikelen.

  • de Jong, R., Lommen, M. J., Timmerman, M. E., van Hout, W. J., Kuijpers, R. C., de Jong, P. J., & Nauta, M. H. (2021). Treating Speech Anxiety in Youth: A Randomized Controlled Microtrial Testing the Efficacy of Exposure Only versus Exposure Combined with Anxiety Management Strategies. Behavior Therapy, 52(6), 1377–1394. https://doi.org/10.1016/j.beth.2021.03.010
  • Van den Heuvel, M. W., Bodden, D. H., Moerbeek, M., Smit, F., & Engels, R. C. (2019). Dismantling the relative effectiveness of core components of cognitive behavioural therapy in preventing depression in adolescents: protocol of a cluster randomized microtrial. BMC psychiatry, 19(1), 200. https://doi.org/10.1186/s12888-019-2168-6
  • Van den Heuvel, M. W. H., Bodden, D. H. M., Smit, F., Stikkelbroek, Y., & Engels, R. C. M. E. (2022). Evaluating effect moderators in cognitive versus behavioral based CBT-modules and sequences towards preventing adolescent depression. Submitted.
  • Van den Heuvel, M. W. H., Bodden, D. H. M., Smit, F., Stikkelbroek, Y., Weisz, J. R., Moerbeek, M., & Engels, R. C. M. E. (2021). Relative effectiveness of CBT-components and sequencing in indicated depression prevention for adolescents: A cluster-randomized microtrial. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 53, 1–16. https://doi.org/10.1080/15374416.2021.1978296

Dit project [729300012] is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Gebruik van deze materialen

Deze materialen zijn bedoeld voor gebruik door professionals in de geestelijke gezondheidszorg, om cognitieve gedragstherapie of preventie in groepsverband aan jongeren te bieden. Dit zijn geen zelfhulpmaterialen voor direct gebruik van depressieve jongeren en hun gezinnen.

Fotokopie en gebruik

We moedigen je aan om deze interventieprogramma’s toe te passen in je eigen onderzoek en/of klinische praktijk. Hoewel de handleidingen auteursrechtelijk beschermd zijn, schorten we auteursrechtbeperkingen op, zodat je kopieën van de werkboeken voor jongeren kunt maken. Het is echter verboden om deze materialen te verkopen of te verspreiden om winst te maken. Als je deze materialen downloadt, betekent dit dat je deze voorwaarden erkent en aanvaardt.

Video’s

Misschien ook interessant voor jou