Nieuwste berichten

De laatste berichten van het Kennisnet

Angststoornissen
Kennisbericht
Het betrekken van naasten

Behandel de ouder, behandel het kind

Steeds vaker proberen we via ouderinterventies in te grijpen op individuele problematiek van kinderen. Zo ook in het geval van angststoornissen. Maar hoeveel kans van slagen heeft dat? Uit een recente meta-analyse van Charlotte Jewell en collega’s blijkt dat ouderinterventies inderdaad effectief zijn. Of het leidt tot betere behandeluitkomsten dan individuele behandelingen, blijft echter de vraag.

Somatische problemen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij ALK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

ALK zijn lichamelijke klachten die ten minste enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij ALK kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

Trauma
Kennisbericht
CGT

Trippen op MDMA bij de psycholoog revisited

In 2018 interviewden we VGCt-lid Annette van Schagen (klinisch psycholoog) en Tijmen Bostoen (psychiater) over de inzet van MDMA bij traumabehandeling. Op dat moment was er nog maar beperkt onderzoek gedaan, maar inmiddels zijn de resultaten van de MAPS-studie fase drie* bekend. In deze grote Europese RCT werd MDMA-assisted therapie vergeleken met een placebo-assisted therapie. Participanten waren 91 patiënten met ernstige PTSS.

Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
CGT Preventie

Preventie van postnatale depressie nauwelijks effectief

Postnatale depressie komt met een prevalentie van 17 procent vaak voor. In het kader van voorkomen is beter dan genezen wordt er daarom veel ingezet op preventieve programma’s. Maar hoe effectief zijn die? Helaas nauwelijks, zo blijkt uit een recente meta-analyse van Carmen Martín-Gómez en collega’s.

Research Snippets

Research Snippets

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Psychose
Kennisbericht
Behandelaspecten Het betrekken van naasten

Effectiviteit van familie-interventies bij schizofrenie

Patiënten met schizofrenie staan niet los van hun omgeving. De familiekring is een belangrijke factor voor het verloop van de stoornis, de symptomen en het voorkomen van terugval. Hoe effectief familie-interventies precies zijn als het gaat om het voorkomen van terugval bij psychose, blijkt uit een literatuuronderzoek van Rodolico en collega’s.

Suïcidaliteit
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij suïcidaliteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Suïcidaliteit is het geheel aan gedachten, wensen, voorbereidingshandelingen en al dan niet dodelijke pogingen, waarmee iemand beoogt zijn lijden te stoppen. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij suïcidaliteit. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Ad Kerkhof en Judith van der Riet.