Nieuwste berichten

De laatste berichten van het Kennisnet

Psychose
Somatische problemen
Kennisbericht
CGT EMDR Exposure

TREAT-tool

Lukas Roebroek deed promotieonderzoek naar de digitale beslistool TREAT.

Relatie en gezinsproblematiek
Kennisbericht
Overige behandelvormen

Relatietherapie: verandering door acceptatie

In Nederland is relatietherapie een bekend fenomeen. Stellen met uiteenlopende problematiek kunnen terecht bij deskundige therapeuten met een evidence based toolbox om een impasse te doorbreken. De inhoud van die toolbox kan echter nogal variëren, afhankelijk van de theoretische achtergrond van de therapeut. In vergelijking met andere landen, zoals de VS, is de variatie in Nederland wat minder divers en heerst er hier terughoudendheid in het aanbieden van meer verschillende soorten relatietherapieën.
De VGCt brengt de komende maanden verschillende relatietherapievormen onder de aandacht en spreekt daarom met experts in het veld. Kennisredacteur Maria Bekendam sprak met de grondlegger van Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT), Andrew Christensen.

Voedings- en eetstoornissen
Kennisbericht
CGT

CBT-E bij anorexia óók effectief tijdens COVID-19

De effecten van COVID-19 sijpelen door in de behandeluitkomst van anorexiapatiënten. Dit blijkt uit recent onderzoek van Riccardo Dalle Grave en collega’s. Toch blijken patiënten met ernstige anorexia nervosa ook onder suboptimale omstandigheden van behandeling te profiteren, zij het in mindere mate.

Stemmingsstoornissen
Kennisbericht
Preventie

Mindfulness-based interventies beperkt effectief op scholen

Op scholen wordt steeds meer ingezet op mindfulness-based interventies voor jongeren. De toenemende populariteit lijkt terug te voeren tot de wens om jongeren veerkrachtig te maken en het gemak waarmee dergelijke interventies in een schoolsetting kunnen worden ingepast. In principe is er natuurlijk niets aan te merken op deze ontwikkeling, , als de interventies daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. Uit een meta-analyse van Nilija Fulambarkar en collega’s blijkt echter dat dat wat tegenvalt.

Angststoornissen
Kennisbericht
CGT EMDR Exposure

Gek van geluid

Inge Jager deed onderzoek naar de behandeling van misofonie.