Filters: Reset filters

Thema

Filter themas
Filters opslaan

Doelgroep

Filter informatie
Filters opslaan

Behandelvorm

Filter behandelvormen
Filters opslaan

Kennisproduct

Filter kennisproducten
Filters opslaan

Nieuwste factsheets

De laatste factsheets van het Kennisnet

Persoonlijkheidsproblematiek
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij negatief zelfbeeld kind & jeugd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Er is sprake van een negatief zelfbeeld wanneer een kind of adolescent een negatieve kernovertuiging over zichzelf heeft, zich snel onzeker of minderwaardig voelt en daardoor beperkt wordt in zijn/haar functioneren. Veelal hecht een kind of adolescent met een negatief zelfbeeld te veel waarde aan de eigenschappen waar hij/zij ontevreden over is en te weinig waarde aan de overige eigenschappen. Cognitieve gedragstherapie is geïndiceerd wanneer een kind of adolescent door een negatief zelfbeeld belemmerd wordt in het dagelijks functioneren.

Voedings- en eetstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij ARFID

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

De vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID) is een voedings- of eetstoornis waarbij te weinig (restrictief) en/of te selectief wordt gegeten, hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de lichamelijke en/of psychosociale gezondheid. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij ARFID. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Sandra Mulkens, Hermien Elgersma en Renate Neimeijer. 

Somatische problemen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij ALK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

ALK zijn lichamelijke klachten die ten minste enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij ALK kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

Suïcidaliteit
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij suïcidaliteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Suïcidaliteit is het geheel aan gedachten, wensen, voorbereidingshandelingen en al dan niet dodelijke pogingen, waarmee iemand beoogt zijn lijden te stoppen. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij suïcidaliteit. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Ad Kerkhof en Judith van der Riet. 

Relatie en gezinsproblematiek
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij relatieproblemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Bij relatieproblemen gaat het om een aanhoudend patroon zoals onder meer spanning, ruzies, afstand en verstoring die zodanig zijn dat ze leiden tot significant leed en ontregeling voor de partners en naasten. De problemen worden door wisselwerkingen in stand gehouden en gaan vaak niet vanzelf weg. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij relatieproblemen. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Aerjen Tamminga, Karen Appelboom en Lam Keijsers. 

Stemmingsstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT voor kinderen en adolescenten met een depressieve stoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Er is sprake van een depressieve stoornis als er gedurende minimaal twee weken een sombere of prikkelbare stemming overheerst en het plezier of interesse in activiteiten duidelijk is verminderd. Daarbij leidt het tot allerlei andere klachten waardoor het dagelijkse functioneren belemmerd wordt. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met een depressieve stoornis. 

Angststoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij een sociale-angststoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Van een sociale-angststoornis is sprake wanneer in contact met anderen gevoelens van verlegenheid, schaamte en ongemak zo sterk zijn dat mensen anderen uit de weg gaan of contact ondergaan met grote angst. De angst verstoort het dagelijks sociaal contact, werk en opleiding. De stoornis gaat bij jongeren vaak samen met schoolweigering en schoolverzuim. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij een sociale-angststoornis. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Marisol Voncken en Esther Allart. 

Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij oppositioneel opstandige stoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

De oppositionele-opstandige stoornis (ODD) is een gedragsstoornis waarbij kinderen en/of adolescenten gedurende langere tijd boos en/of opstandig gedrag laten zien. Dit heeft ingrijpende negatieve gevolgen voor hun relaties met belangrijke anderen en vormt daarmee een risico voor een gezond ontwikkelingsverloop. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten met ODD. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Juliëtte Liber en Anouk van Dijk. 

Voedings- en eetstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij obesitas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Obesitas is een chronische aandoening waarbij een zodanige overmatige vetopstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Mensen met obesitas hebben vaak veel last van het negatieve sociale stigma dat aan overgewicht kleeft. Obesitas brengt vaak psychische en sociale problemen en een verminderde kwaliteit van leven met zich mee. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij obesitas. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Mirte Heringa, Hermien Elgersma, Elke Wezenberg, Albert Jansingh, Leonie van Ginkel en Elske van den Berg.