Factsheet: Experiëntiële vermijding

Cognitieve gedragstherapie bij experiëntiële vermijding

door VGCt
2 minuten leestijd

Experiëntiële vermijding is een copingstrategie waarbij mensen proberen te ontsnap¬pen aan ongewenste ervaringen zoals pijnlijke herinneringen, angst of ongewenste gedachten door verschillende strategieën toe te passen. Denk daarbij aan afleiding zoeken, zichzelf verdoven met verslavende middelen of gedrag en negatieve gedachten wegduwen. In deze factsheet lees je meer over (cognitieve gedragstherapie bij) experiëntiële vermijding.

Deze factsheet is tot stand gekomen met input van Ingeborg Visser en Frank Slagter, beiden klinisch psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord.

Bronnen

  • Akbari, M., Seydavi, M., Hosseini, Z. S., Krafft, J., & Levin, M. E. (2022). Experiential avoidance in depression, anxiety, obsessive-compulsive related, and posttraumatic stress disorders: A comprehensive systematic review and meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 24, 65-78.
  • Berking, M., Neacsiu, A., Comtois, K. A., & Linehan, M. M. (2009). The impact of experiential avoidance on the reduction of depression in treatment for borderline personality disorder. Behaviour research and therapy, 47(8), 663-670.
  • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., … & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy, 42(4), 676-688.
  • Goessens, L., & Cornelissen, A. (2015). ACT bij mensen met persoonlijkheidsproblemen. Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk, 143-151.
  • Jacobs, N., Kleen, M., & De Groot, F. (2008). Het meten van experiëntiële vermijding: De Nederlandstalige versie van de Acceptance and Action Ouestionnaire-II (AAO-II). Gedragstherapie.
  • Morris, L., & Mansell, W. (2018). A systematic review of the relationship between rigidity/flexibility and transdiagnostic cognitive and behavioral processes that maintain psychopathology. Journal of Experimental Psychopathology, 9(3), 2043808718779431.

Misschien ook interessant voor jou