Factsheet: Schoolweigering

Cognitieve gedragstherapie bij schoolweigering

door VGCt
3 minuten leestijd

Bij schoolweigering ervaren jeugdigen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn. Dit leidt vaak tot schoolverzuim. Schoolweigering heeft vaak een grote impact op de ontwikkeling van de jeugdige en gaat niet zomaar over. Het is daarom belangrijk om op tijd te reageren en in kaart te brengen wat de problemen in stand houdt. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij schoolweigering. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan David Heyne. 

Bronnen

  • Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2018). Differentiation Between School Attendance Problems: Why and How? Cognitive and Behavioral Practice. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.006 
  • Heyne, D., Sauter, F.M., Ollendick, T.H., van Widenfelt, B.M., & Westenberg, P.M. (2014). Developmentally sensitive cognitive behavioral therapy for adolescent school refusal: Rationale and illustration. Clinical Child and Family Psychology Review, 17, 191-215.https://doi.org/10.1007/s10567-013-0160-0 
  • Ingul, J.M., Havik, T., & Heyne, D. (2018). Emerging school refusal: A school-based framework for identifying early signs and risk factors. Cognitive and Behavioral Practice. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.005 
  • Maynard, B.R., Heyne, D., Brendel, K.E., Bulanda, J.J., Thompson, A.M., & Pigott, T.D. (2018). Treatment for school refusal among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 28, 56-67.  https://doi.org/10.1177%2F1049731515598619 

Links

Misschien ook interessant voor jou