Factsheet: Obesitas

Cognitieve gedragstherapie bij obesitas

door VGCt
5 minuten leestijd

Obesitas is een chronische aandoening waarbij een zodanige overmatige vetopstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Mensen met obesitas hebben vaak veel last van het negatieve sociale stigma dat aan overgewicht kleeft. Obesitas brengt vaak psychische en sociale problemen en een verminderde kwaliteit van leven met zich mee. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij obesitas. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Mirte Heringa, Hermien Elgersma, Elke Wezenberg, Albert Jansingh, Leonie van Ginkel en Elske van den Berg. 

Bronnen

  • Ashton, K., Drerup, M., Windover, A., & Heinberg, L. (2009). Brief, four-session group CBT reduces binge eating behaviors among bariatric surgery candidates. Surgery for Obesity and Related Diseases, 5(2), 257-262. https://doi.org/10.1016/j.soard.2009.01.005 
  • Braet, C., & Tanghe, A. (2010). Kinderen en jongeren met overgewicht. Uitgeverij Maklu. 
  • Daansen, P. (2017). Protocollaire behandeling van patiënten met obesitas (en eetbuistoornis). In G. P. J. Keijsers, A. van Minnen, & C. A. L. Hoogduin (red.). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten (pp. 525-556). Uitgeverij Boom. 
  • (2019). Factsheet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). https://www.elaa.nl/images/GLI/Factsheet_GLI_voor_huisartsen.pdf 
  • Fairburn, C. G. (2016). Overwin je eetbuien. Waarom je te veel eet, en hoe je daarmee kunt stoppen. Nieuwezijds, Amsterdam. 
  • Ginkel, L. & Adema, S. (2019). Cognitieve gedragstherapie bij (lvb) jongeren met obesitas. 
  • Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. Behaviour research and therapy, 41(5), 509-528. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(02)00088-8 
  • Jansen, A., & Mulkens, S. (2019). Cognitieve therapie bij eetstoornissen en obesitas. In S. M. Bögels, & P. van Oppen (Eds.). Cognitieve therapie: Theorie en praktijk (pp. 253-283). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2021-9_11 
  • Jansen, A., Nederkoorn, C., Roefs, A., Martijn, C., Havermans, R., & Mulkens, S. (2009). Waarom obesitas in de GGZ behandeld moet worden. GZ-psychologie, 1(2), 38-44. https://doi.org/10.1007/s41480-009-0018-8 
  • Mil, E. G. A. H., & Struik, A. (2015). Overgewicht en obesitas bij kinderen: verder kijken dan de kilo’s. 
  • Paul, L., van der Heiden, C., & Hoek, H. W. (2017). Cognitive behavioral therapy and predictors of weight loss in bariatric surgery patients. Current opinion in psychiatry, 30(6), 474-479. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000359 
  • Van Binsbergen, J. J., Langens, F. N. M., Dapper, A. L. M., Van Halteren, M. M., Glijsteen, R., Cleyndert, G. A., … & Van Avendonk, M. J. P. (2010). NHG-standaard obesitas. Huisarts Wet, 53(11), 609-25. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/obesitas

Links

Misschien ook interessant voor jou