Factsheet: Selectief mutisme

Cognitieve gedragstherapie bij selectief mutisme

door VGCt
4 minuten leestijd

Als een kind of jongere in familiaire kring gewoon praat, maar niet of nauwelijks spreekt wanneer anderen in de buurt zijn, kan er sprake zijn van selectief mutisme. Dit valt vooral op wanneer kinderen niet spreken met leerkrachten en/of leeftijdsgenoten. In deze factsheet lees je meer over (cognitieve gedragstherapie bij) selectief mutisme.

Deze factsheet is tot stand gekomen met input van Daphne Looije (gz-psycholoog K&J i.o. tot klinisch psycholoog bij het LUBEC), Maretha de Jonge (Hoogleraar orthopedagogiek Universiteit Leiden, klinisch psycholoog en orthopedagoog-generalist bij het LUBEC) en Chaya Rodrigues Pereira (promovenda LEVVEL/Amsterdam UMC, thans orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog bij het LUBEC en docent Universiteit Leiden)

Bronnen

  • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 5, No. 5). Washington, DC: American psychiatric association.
  • de Jonge, M., de Pagter, J. D., & van Braam van Vloten-Hairwassers, H. M. W. (2013). Dapper worden in het luiderslot. Cognitieve gedragstherapie voor jonge kinderen met selectief mutisme. Kind en Adolescent Praktijk 12, 122-129. https://doi.org/10.1007/s12454-013-0038-9
  • Güldner, M. G., Wippo, E., & Rodrigues Pereira, C. (2020). Selectief mutisme. In: Braet, C. & Bögels, S. M. (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (pp. 417-448). Amsterdam:Boom Uitgevers
  • Muris, P., & Ollendick, T. H. (2015). Children Who are Anxious in Silence: A Review on Selective Mutism, the New Anxiety Disorder in DSM-5. Clinical child and family psychology review, 18(2), 151–169. https://doi.org/10.1007/s10567-015-0181-y
  • Muris, P., & Ollendick, T. H. (2021). Current Challenges in the Diagnosis and Management of Selective Mutism in Children. Psychology research and behavior management, 14, 159–167. https://doi.org/10.2147/PRBM.S274538
  • Oerbeck, B., Manassis, K., Overgaard, K.R., & Kristensen, H. (2019). Selective mutism. In J. M. Rey (Red.), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. https://iacapap.org/_Resources/Persistent/ce1f18caee0900792b4ed2cc3b8ac2bbffa3a1fa/F.5-MUTISM-UPDATE2019.pdf
  • Østergaard, K. R. (2018). Treatment of selective mutism based on cognitive behavioural therapy, pharmacology and combination therapy – A systematic review. Nordic Journal of Psychiatry, 72(4). https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1439530
  • Wippo, E., & Güldner, M.G. (2003). Praten op school, een kwestie van doen: de behandeling van selectief mutisme. Kind & Adolescent Praktijk, 2, 88-94.

Misschien ook interessant voor jou