Factsheet: Emotieregulatieproblemen

Cognitieve gedragstherapie bij emotieregulatieproblemen

door VGCt
3 minuten leestijd

Emotieregulatie verwijst naar de set van competenties die wordt gehanteerd om te bepalen welke emoties iemand heeft, wanneer ze ervaren worden en hoe ze worden uitgedrukt. Problemen in emotieregulatie komen frequent voor bij verschillende problemen en spelen een transdiagnostische rol in het ontstaan en instandhouden van psychopathologie in het algemeen. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij emotieregulatieproblemen.  

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Marie-Lotte Van Beveren. 

Bronnen

  • Berking, M. (2017). Emotieregulatie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1411-9 
  • Berking, M., Ebert, D., Cuijpers, P., & Hofmann, S. G. (2013). Emotion regulation skills training enhances the efficacy of inpatient cognitive behavioral therapy for major depressive disorder: a randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 82(4), 234-245. https://doi.org/10.1159/000348448 
  • Braet, C., & Berking, M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten. Therapeutenboek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1 
  • Braet, Van Beveren, Cracco, & Theuwis (2020). FEEL-KJ: vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Amsterdam: Hogrefe. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1_2 
  • Plate, A. J., & Aldao, A. (2017). Emotion Regulation in Cognitive-Behavioral Therapy: Bridging the Gap Between Treatment Studies and Laboratory Experiments. In The Science of Cognitive Behavioral Therapy (pp. 107-127). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803457-6.00005-2 
  • Sloan, E., Hall, K., Moulding, R., Bryce, S., Mildred, H., & Staiger, P. K. (2017). Emotion regulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression, substance, eating and borderline personality disorders: A systematic review. Clinical psychology review, 57, 141-163. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.09.002 
  • Van Beveren, M. L. et al. (2019). Emotieregulatie bij klinische groepen. In Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten? Therapeutenboek. (pp. 41-59). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2308-1_3 

Misschien ook interessant voor jou