Boekrecensie: Mijn ID van ADHD

Psycho-educatie over ADHD aan kinderen en jongeren

door VGCt
5 minuten leestijd

Dit werkboek is een uitgave van BSL binnen de Kind en Adolescent Praktijkreeks, een praktische serie werkboeken voor de cliënt en handboeken voor de behandelaar. Bekende werkboeken uit de serie zijn ‘Eten zonder angst’ en ‘Surfen op emoties’. Recent is dit werkboek over psycho-educatie over ADHD verschenen. Tevens is er een bijbehorende handleiding voor behandelaren uitgegeven, zowel als boek en als e-book. Deze boeken voorzien in de behoefte om in Nederland op meer eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde wijze psycho-educatie over ADHD te kunnen geven. Daarmee kan dit protocol dienen als uitgangspunt bij deze noodzakelijke eerste stap in de behandeling van ADHD.

Uniek aan dit werkboek is dat de eerste helft van het boek gericht is op schoolkinderen (8 tot 11 jaar) en de tweede helft bedoeld is voor adolescenten (12 tot 18 jaar). De indeling voor beide doelgroepen is verdeeld in drie sessies: wat is ADHD, thuis en op school met ADHD-gedrag en tenslotte mijn ID van ADHD. De kleur van de koppen (blauw voor kinderen en oranje voor adolescenten) is verschillend, evenals het taalgebruik en de illustraties. Op deze manier is het voor schoolkinderen mogelijk om de psycho-educatie in de adolescentiefase nog eens te herhalen met de tekst en vormgeving die dan beter aansluit dan de kindversie.

Met ‘ID’ wordt de identiteitskaart bedoeld (en tegelijkertijd verwezen naar de afkorting van het woord idee). Cliënten vullen samen met de behandelaar elke sessie een deel van hun identiteitskaart in: een kaart waarmee men kan laten zien wie men is. Deze kaart is mooi weergegeven op de linker zijflap (kinderen) of rechter zijflap (adolescenten) van het boek. Hierbij gaat het om kenmerken van ADHD die men herkent, wat helpt bij het ADHD-gedrag thuis en op school en tenslotte de kwaliteiten of talenten die de cliënt nu of in de toekomst goed kan gebruiken.

Het werkboek is prachtig vormgegeven met sprekende illustraties in kleur en een contrastkleur voor de titels en hoofdstukpagina’s. De cliënten lezen korte stukjes tekst en vullen dan bij een genoemd item op een schaal van 1 tot 10 in welk cijfer bij hen past. Zo wordt er goed aangesloten bij de doelgroep en is de kans kleiner dat cliënten afhaken. Achterin is een moeilijke-woordenlijst opgenomen. In de versie voor jongeren wordt er uitgebreider stil gestaan bij de classificatie van ADHD en de executieve functies.

Het zou mooi zijn wanneer er – parallel aan deze kind- en jeugd werkboekversie – ook een werkboek komt voor psycho-educatie aan (beroeps)opvoeders. Mogelijk kan er dan ook een hoofdstuk worden toegevoegd om eventueel broertjes en zusjes te betrekken wanneer de interactie met het kind met ADHD moeizaam verloopt.

Score

Over de recensent

Drs. Gerrie Ham-Willemsen is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR-practitioner, junior schematherapeut. Praktijkhouder van Gerrie Ham-praktijk voor BGGZ en supervisie te Nijkerk.

Informatie

Titel:
Mijn ID van ADHD: psycho-educatie over ADHD aan kinderen en jongeren

Auteur/Redactie:
Marleen Derkman, Sascha Roos en Emilie van Tetering

Uitgever:
Bohn Stafleu van Loghum

ISBN:
978 90 368 2924 3

Onderwerp:
Psycho-educatie over ADHD voor kinderen en jongeren

Doelgroep:
Behandelaren en cliënten met ADHD

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou