Boekrecensie: Motivational Interviewing (vierde editie)

Helping people change and grow

door VGCt
7 minuten leestijd

De herziene editie van het boek Motivational Interviewing van Miller & Rollnick is uit. Na talloze onderzoeken was het standaardwerk over de vraag hoe mensen helpen te veranderen toe aan een herziening. Die is nu beschikbaar!

Als cognitief gedragstherapeuten motiveren we dag in, dag uit mensen voor gedragsverandering. Velen van ons zullen herkennen hoe lastig dat is. En velen die bekend zijn met Motiverende Gespreksvoering (MVG) zullen herkennen hoe behulpzaam dit model hierbij is. Niet voor niets is het model van Miller & Rollnick al jaren een vast onderdeel in onze basiscursus cognitieve gedragstherapie.

Vertrouwen

Voor mij blijft het een genot om de visie van deze auteurs op therapie te lezen. In alles ademen ze vertrouwen in mensen uit. Dit vertrouwen is een wezenlijk onderdeel van MGV en dat blijkt al uit hun voorwoord. Daarin schrijven de auteurs dat ze vaak het advies kregen om een trademark of copyright op hun model te plaatsen, maar dat ze daar consequent vanaf hebben gezien. Ze hebben er geen behoefte aan te controleren of beoefenaars de MGV wel adequaat toepassen, maar wilden juist vanuit vertrouwen MGV aan iedereen beschikbaar stellen die dat model wil toepassen. Via hun website www.motivationalinterviewing.org delen ze open source alle beschikbare kennis.

Het gevolg hiervan is dat MGV in tal van contexten wordt toegepast: van therapie tot onderwijs en van sport tot (op)voedingsbegeleiding en leiderschap. Ik kan eerlijk zijn: ook als ouder van puberende kinderen (die in toetsweken de keuze hebben tussen studeren of TikTok-filmpjes bekijken) heeft deze methode me er meermaals voor behoed in de verbeterreflex te schieten.

De essentie van de MGV

Inmiddels zijn meer dan honderd boeken en duizenden artikelen over MGV geschreven. Dit had kunnen leiden tot een ondoorgrondelijke herziene uitgave, met daarin ‘alle’ belangrijke kennis. Dat is gelukkig niet gebeurd: de auteurs hebben juist voor eenvoud gekozen en zich tot de essentie van de MGV beperkt. Met als resultaat een prettig leesbaar en begrijpelijk boek, dat zelfs is ingekort ten opzichte van de derde editie.

Het model is met het uitkomen van deze herziene editie in wezen niet veranderd. Nog steeds vormt de ‘Spirit’ van de MGV het fundament. Alleen heeft deze Spirit, oftewel de houding waarmee we cliënten benaderen, inhoudelijk een verandering ondergaan. Daar waar de Spirit in de voorgaande editie werd omschreven met de koepelbegrippen Partnerschap, Acceptatie, Compassie en Ontlokken, is in deze vierde editie het begrip Ontlokken verbreed naar Empowerment. Bij Empowerment gaat het in brede zin om het manifesteren en bekrachtigen van iemands krachten, (hulp)bronnen, mogelijkheden, motivaties en autonomie. Dat maakt het begrip in wezen nog krachtiger.

We doen het samen

Deze (Spirit)houding vraagt van de therapeut een andere rol dan die van inhoudelijk deskundige. In plaats van ‘I have what you need and I’m going to give it to you’ benadert de therapeut een cliënt vanuit de houding ‘You have what you need and together we will find it’.
Inhoudelijk deskundige en hardwerkende cognitief gedragstherapeuten zullen hierin een uitdaging zien. Tegelijkertijd zal de realisatie, namelijk dat een cliënt volledig autonoom díe keuzes mag maken die hij/zij wil maken, voor veel therapeuten ook bevrijdend werken. Het wordt hierdoor minder de taak van de therapeut om iemand te veranderen.

De kracht van de combinatie CGT en MGV

Ook in deze editie vormen de vier verschillende taken de leidraad in het boek: Engageren, Focussen, Ontlokken en Plannen. Deze taken worden rijkelijk toegelicht en geïllustreerd met casusbeschrijvingen.
De auteurs moedigen lezers aan om MGV niet als losstaande methodiek te zien, maar om deze juist te combineren met andere methoden, zoals CGT. Zelf geloof ik ook in de kracht van de combinatie van CGT en MGV. Of beter gezegd: met de MGV-houding voer je CGT uit (overigens, wie specifiek op zoek is naar de toepassing van MGV bij CGT zou ook kunnen kiezen voor het eerder uitgekomen boek Motivational Interviewing and CBT: Combining Strategies for Maximum Effectiveness).

Conclusie

Dus; voor wie niet bekend is met eerdere edities van MGV zal dit boek een bron van inspiratie zijn als het gaat om hoe je cliënten kunt helpen bij gedragsverandering. En voor wie al wel bekend is met dit model zal deze vierde editie bestaande kennis opfrissen en verder aanscherpen. En inspireren. Kortom: een absolute aanrader!

Score

Over de recensent

Gerben Beldman is klinisch psycholoog, supervisor VGCt en supervisor schematherapie. Hij geeft daarnaast cursussen Cognitieve Gedragstherapie vanuit opleidingsinstituut Beldman Opleidingen.

Informatie

Titel:
Motivational Interviewing (vierde editie)

Auteur/Redactie:
Miller & Rollnick

Uitgever:
The Guilford Press

ISBN:
978-1-4625-5279-5

Onderwerp:
Motiverende Gespreksvoering, therapeutische relatie, gedragsverandering, cognitieve gedragstherapie

Doelgroep:
Therapeuten die Motiverende Gespreksvoering toepassen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou