Doe je huiswerk!

Perfectionistische patiënten maken minder huiswerk

door Mieke Ketelaars
4 minuten leestijd

Het maken van CGT-huiswerk heeft vaak een positief effect op de behandeluitkomst. Toch blijken veel patiënten te worstelen met hun huiswerk. Kobori en collega’s concluderen naar aanleiding van hun onderzoek dat perfectionisme gevolgen heeft voor de invulling die patiënten geven aan huiswerk en de mate waarin ze hun huiswerk doen.

Tussen behandelsessies door vragen we van patiënten vaak om huiswerk te doen. Dat huiswerk is een belangrijk onderdeel van de behandeling, omdat het extra oefengelegenheden biedt in de context van het dagelijkse leven. Perfectionisme kan het maken van huiswerk in de weg zitten. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat patiënten angstig worden om te falen. Maar perfectionisme kan er ook voor zorgen dat patiënten zichzelf onrealistische doelen stellen die vervolgens onhaalbaar lijken. Het gevolg? Uitstel en afstel.

Nu is perfectionisme een complex begrip bestaande uit verschillende dimensies en facetten. In het model van Hewitt en Flett worden drie facetten onderscheiden:

  • Zelfgeoriënteerd perfectionisme, waarbij iemand onrealistisch hoge eisen aan zichzelf stelt
  • Ander georiënteerd perfectionisme, waarbij de onrealistisch hoge eisen aan anderen worden gesteld
  • Sociaal voorgeschreven perfectionisme, waarbij het perfectionisme met name gericht is op het voldoen aan verwachtingen van anderen

Wanneer het gaat om het maken van huiswerk, lijken met name de eerste en laatste vorm problematisch. Dit waren dan ook de facetten waar Kobori en collega’s in hun onderzoek naar keken. Als extra maat namen ze ook klinisch perfectionisme mee, de mate waarin er sprake is van een pathologische vorm van perfectionisme.

Impact

Een hogere mate van klinisch perfectionisme en sociaal voorgeschreven perfectionisme waren gerelateerd aan meer uitstelgedrag van huiswerk en minder afronding ervan. Dit gold niet voor zelfgeoriënteerd perfectionisme. Maar klinisch perfectionisme en sociaal voorgeschreven perfectionisme zorgden er ook voor dat deelnemers minder activiteiten voor zichzelf inplanden. Een interessant resultaat, want het suggereert dat perfectionistische patiënten zichzelf misschien vooral kwalitatief uitdagendere doelen stellen, waar ze vervolgens moeite mee hebben wanneer ze aan de slag moeten. Als dat inderdaad het geval is, loont het de moeite om hier in de behandeling bij stil te staan.

Voorzichtig

De resultaten van Kobori en collega’s geven slechts een eerste inkijkje in de mogelijke rol van perfectionisme op het maken van huiswerk. Hun onderzoeksgroep bestond uit 38 studenten zonder psychische problematiek. Bovendien bestond de ‘behandeling’ uit slechts twee CGT-sessies met een week ertussen waarin huiswerk werd opgegeven. Maar toch. Juist omdat we weten dat het maken van huiswerk bij kan dragen aan de effectiviteit van behandeling, vraagt het opgeven van huiswerk om een zorgvuldige aanpak.

Een gratis samenvatting van het artikel is hier te vinden.

Bron

  • Kobori, O., Dighton, G., & Hunter, R. (2019). Does perfectionism impact adherence to homework assignment? A preliminary pilot study of perfectionism and procrastination of CBT homework. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 1-5.

Misschien ook interessant voor jou