Gedragstherapie bij ADHD werkt

Voorrang voor kinderen met ernstige symptomen en alleenstaande ouders?

door Mieke Ketelaars
3 minuten leestijd

ADHD is een heterogene stoornis die bovendien vaak gepaard gaat met comorbide problematiek. Een one-size fits all aanpak lijkt daarom gedoemd te mislukken. Met een speciale meta-analyse hebben Annabeth Groenman en collega’s factoren geïdentificeerd die een rol spelen in de behandeluitkomst. Op basis van de resultaten adviseren ze alleenstaande ouders en kinderen met symptomen van een gedragsstoornis voorrang te geven bij gedragsinterventies.

Er zijn al verschillende meta-analyses geweest die hebben gekeken naar de effectiviteit van behandelingen bij ADHD. Daaruit weten we dat gedragsinterventies kunnen helpen bij het verminderen van problemen en het verbeteren van het functioneren. We weten helaas veel minder over moderatoren van behandeling.  Annabeth Groenman en collega’s deden daarom een meta-analyse op basis van individuele-patiëntdata. Uiteindelijk werden daarin 2885 participanten uit 25 onderzoeken in meegenomen.

Effect

Uit de analyses blijkt opnieuw dat gedragsinterventies effectief zijn in het verminderen van symptomen van ADHD, gedragsproblemen en het terugdringen van de ernst van de beperking. Niet alle kinderen bleken echter een even goede behandeluitkomst te hebben. De uiteindelijke uitkomst hing af van drie factoren: de aanwezigheid van comorbide gedragsproblematiek, de ernst van de ADHD-problematiek en of er sprake was van alleenstaand ouderschap. Opvallend genoeg waren deze factoren niet zozeer van invloed op de uitkomst van de gedragsinterventie, maar op de uitkomst wanneer er géén behandeling was. Gedragsinterventies voor deze specifieke groepen lijken dus vooral een beschermende functie te hebben. Overigens vonden de onderzoekers een aardige kans op bias in veel onderzoeken. Deze bleek echter niet gerelateerd aan uitkomstmaten.

Conclusie

Wat moeten we met die bevindingen? De onderzoekers adviseren om kinderen van alleenstaande ouders en kinderen met comorbide gedragsproblematiek voorrang te geven in behandeling, om te voorkomen dat hun situatie verslechtert. Voor het daadwerkelijk verbeteren van de situatie is echter meer nodig, denken ze. Zo zouden behandelingen beter moeten aansluiten bij de behoeften van alleenstaande ouders. In het geval van comorbide gedragsproblematiek adviseren ze een intensievere interventie gericht op de gedragsproblematiek.

Bron

  • Groenman, A. P., Hornstra, R., Hoekstra, P. J., Steenhuis, L., Aghebati, A., Boyer, B. E., … & van den Hoofdakker, B. J. (2021). An individual participant data meta-analysis: behavioral treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.02.024

Misschien ook interessant voor jou