Gevoelig of niet, exposure moet je doen!

Behandeluitkomst niet afhankelijk van sensorische overgevoeligheid

door Mieke Ketelaars
3 minuten leestijd

Sensorische overgevoeligheid zorgt er niet voor dat patiënten met OCS minder baat hebben bij exposure-behandeling. Dat concluderen Noorse wetenschappers naar aanleiding van onderzoek naar de effecten van de Bergen 4-day treatment methode.

Sensorische overgevoeligheid

Hoewel exposure met responspreventie als dé behandeling voor OCS wordt gezien, is deze behandeling voor veel patiënten lastig en confronterend. Zeker wanneer er sprake is van sensorische overgevoeligheid. Sensorische overgevoeligheid zorgt er namelijk voor dat externe en interne stimuli sterker worden waargenomen en verwerkt. De gedachte dat patiënten met een sterke overgevoeligheid moeite zouden kunnen hebben om exposure te tolereren is dan ook niet zo vreemd.

Geen excuus

Naar aanleiding van hun onderzoek concluderen Holm en collega’s echter dat dit niet het geval is. Ze onderzochten hiervoor 104 volwassenen met OCS die meededen aan de ‘Bergen 4-day treatment methode’. De methode omhelst een intensieve kortdurende behandeling van vier dagen gebaseerd op exposure met responspreventie en laat in eerste onderzoeken zeer positieve resultaten zien.

Sensorische overgevoeligheid was maar zeer beperkt gerelateerd aan behandeluitkomst. De relatie tussen overgevoeligheid en behandeluitkomst bleek bovendien veroorzaakt door een andere factor: de mate van angst en depressie. Overgevoeligheid lijkt dan ook geen impact te hebben op de behandeling. Wél bleek de OCS-behandeling bij te dragen aan een vermindering van sensorische overgevoeligheid. In die zin lijkt overgevoeligheid dus niet een vaststaande persoonlijkheidstrek.

Kanttekeningen

Toch zijn er ook wel enkele kanttekeningen bij het onderzoek. De overgevoeligheid van de deelnemers bleek vrij laag: van ernstige overgevoeligheid leek dan ook geen sprake. Dit roept ook een tweede vraag op: kan het zijn dat patiënten met een sterke overgevoeligheid überhaupt niet zijn doorverwezen voor deze behandeling? Of niet wensten deel te nemen? Vooralsnog is meer onderzoek dan ook gewenst.

Geïnteresseerd in de Bergen 4-day treatment methode? Kijk dan eens op deze site voor filmpjes en verder info.

Bron

  • Holm, S. E. H., Hansen, B., Kvale, G., Eilertsen, T., Hagen, K., & Solem, S. (2019). Is sensory processing sensitivity related to treatment outcome in concentrated exposure and response prevention treatment for obsessive-compulsive disorder?. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 100486.

Misschien ook interessant voor jou