Mensen met weinig zelfrespect lopen groter risico op depressie

Lager gevoel van eigenwaarde vormt risicofactor voor ontwikkelen van symptomen als depressie of angst

door VGCt
3 minuten leestijd

Jongeren met een laag gevoel van eigenwaarde lopen meer kans op klachten als angst en depressie. Dat concludeert Lonneke van Tuijl in het proefschrift waarop zij donderdag 18 mei promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Risicofactor

Eigenwaarde of zelfrespect hangt samen met de mate waarin iemand zelfvertrouwen heeft. Volgens Van Tuijl vormt een lager gevoel van eigenwaarde een risicofactor voor het ontwikkelen van symptomen als depressie of angst. Jongeren die al lijden onder een depressie of angsten tonen ook een lagere eigenwaarde. Na herstel van hun klachten blijft hun eigenwaarde laag en kunnen de problemen terugkeren.

Zelfbeoordeling vaststellen

Van Tuijl gebruikte voor haar onderzoek gegevens over ruim 1.600 jongeren. In het onderzoek is de eigenwaarde gemeten met een vragenlijst om de bewuste zelfbeoordeling vast te stellen (expliciete eigenwaarde; EE) en met een reactie-tijd-taak om de automatische zelf-evaluaties (impliciete eigenwaarde; IE) in kaart te brengen. Longitudinaal onderzoek onder adolescenten liet zien dat lage EE tijdens de eerste meting voorspellend was voor relatief intense symptomen van depressie en sociale angst twee jaar later. De sterkte van symptomen tijdens de voormeting bleken echter niet samen te hangen met lage EE tijdens de nameting. Bij elkaar suggereren deze gegevens dat EE wel een risicofactor kan zijn voor het ontwikkelen van klachten maar niet omgekeerd dat (subklinische) klachten ook leiden tot een lage EE.

Volwassenen

Een vervolgstudie onder patiënten liet zien dat (ook) volwassenen met een depressie en/of angststoornis zich kenmerken door verlaagde EE. Alleen degenen met zowel een depressie als een angststoornis lieten ook een verlaagd IE zien, wat suggereert dat alleen een relatief chronisch beloop van relatief ernstige klachten ook leidt tot automatische negatieve zelf-evaluaties (IE). In overeenstemming met het idee dat een klinische stoornis kan leiden tot een meer blijvende lage eigenwaarde (als soort ‘litteken’), lieten ook degenen die hersteld waren van een depressie nog steeds een verlaagde EE zien.

Een belangrijke vervolgstap zou zijn om te testen of zo’n ‘litteken’ ook prognostische waarde heeft voor een terugval van depressie en/of angststoornissen. Daarnaast zou het belangrijk zijn om te testen of het versterken van EE de ontwikkeling van depressie en angst kan helpen voorkomen. Volgens Van Tuijl is verder onderzoek nodig om bijvoorbeeld een interventie te ontwikkelen die de eigenwaarde kan verhogen om depressie- of angststoornissen te voorkomen.

Lonneke van Tuijl verrichtte haar onderzoek bij afdeling Klinische Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Misschien ook interessant voor jou