Preventieve Cognitieve Training (PCT) kan terugkeer van depressies voorkomen

Onderzoek terugvalpreventie bij depressie

door VGCt
2 minuten leestijd

Hoogleraar klinische psychologie bij het AMC en VGCt-lid Claudi Bockting betrok ggz-instellingen, huisartsen en mensen met voorgaande depressies uit het hele land bij haar onderzoek naar Preventieve Cognitieve Training. Zij pleit voor een langetermijnvisie op psychische klachten.

Onderzoeksresultaten

Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meeste voor. Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een depressie, later toch opnieuw depressief worden. Extra aandacht besteden aan het voorkomen van een terugval in een depressie is daarom erg belangrijk. Het onderzoek is sinds 2000 landelijk uitgevoerd onder verschillende disciplines, werkzaam op het terrein van de ggz. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die meerdere vormen van zorg hebben gehad vanwege depressies en nu hun herstel Preventieve Cognitieve Training kregen, tot 5.5 tot 10 jaar daarna beter beschermd zijn tegen terugval dan zonder PCT. In een additionele studie zijn er mensen die antidepressiva slikten én PCT kregen, vergeleken met mensen die alleen antidepressiva doorslikten en met mensen die antidepressiva afbouwen met PCT. Hieruit bleek dat PCT naast het gebruik van antidepressiva het meest effectief was en een risicovermindering gaf van 41% na twee jaar. Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat alléén medicijnen slikken niet effectiever is dan afbouwen in combinatie met PCT.

Stimuleren van terugvalpreventie

Belangrijk is om niet alleen te denken vanuit je eigen discipline om terugvalpreventie te voorkomen (bekijk voor meer informatie ook www.voorkomdepressie.nl). Claudi Bockting pleit ervoor dat professionals vanuit de persoon zelf gaan denken en die volgen. Vanuit dat perspectief geef je dan alle relevante informatie, medisch dan wel psychologisch als sociaal.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek.

Misschien ook interessant voor jou