Psychosezorg kán en moet beter!

Concrete afspraken in verbetersignalement Zinnige Zorg

door Mieke Ketelaars
3 minuten leestijd

De psychosezorg in Nederland moet beter. De bij deze zorg betrokken zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, zorginstellingen en professionals en het Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben de afspraken hierover vastgelegd in het verbetersignalement psychose.

Deze publicatie is onderdeel van de Zinnige Zorg-aanpak van het Zorginstituut; hierbij werkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen om te kijken of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is. Het rapport is inmiddels uit en Zorginstituut Nederland (ZiN) constateert een aantal issues rondom psychosezorg:

  • Behandeling vindt lang niet altijd plaats conform de richtlijn. Hoewel CGT standaard wordt aanbevolen bij psychose, ontvangt slechts 10 tot 25% van de cliënten een behandeling conform de richtlijn. Het aantal mensen dat de aanbevolen zestien sessies ontvangt is nog lager;
  • Te weinig cliënten krijgen een somatische screening. Slechts 17 procent van de mensen met schizofrenie ontvangt jaarlijks een somatische screening, terwijl dit een belangrijke eerste stap kan zijn in het behandelen van in deze groep veel voorkomende lichamelijke klachten. Het percentage patiënten dat een volledige somatische screening krijgt, ligt vermoedelijk nog lager;
  • Declaratiecijfers geven onvoldoende zicht op de uitvoering van behandelingen uit de richtlijn. Declaratiegegevens zijn niet altijd specifiek genoeg om te onderzoeken welke interventies er in de praktijk plaatsvinden. Dit maakt het lastig om eventuele verbeteringen in de psychosezorg te meten.

Acties

Om de psychosezorg te verbeteren heeft ZiN al een aantal voorstellen gedaan. Zo dient de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie te worden herzien en is het van belang om publieks- en cliënten informatie over CGt bij psychose te actualiseren en verspreiden. Dit zorgt ervoor dat cliënten zelf beter voorbereid de spreekkamer in komen. Voor specifiek somatische screening dient de NHG-standaard ‘Cardiovasculair risico management’ mensen met schizofrenie op te nemen als risicogroep.

In de komende periode zal er een plan van aanpak worden opgesteld. In dat plan moet ook aandacht zijn voor de factoren die het aanbieden en daadwerkelijk geven van CGt belemmeren en bevorderen. ZiN ziet daarvoor een belangrijke rol weggelegd voor P3NL. Maar natuurlijk kan ook jij je steentje bijdragen, door het rapport te verspreiden en het erover te hebben. We willen immers allemaal dat cgt voor psychose beter geïmplementeerd wordt.

Wil je het hele rapport lezen? Klik dan hier.

Misschien ook interessant voor jou