Reageren mensen met BPS emotioneler dan anderen?

VGCt-supervisor en bestuurslid Sammy Peter promoveert aan Tilburg University

door VGCt
5 minuten leestijd

VGCt-supervisor en bestuurslid Sammy Peter promoveerde 14 juni 2019 aan Tilburg University. De titel van zijn proefschrift is Emotions and Borderline Personality Disorder. In dit stuk deelt Sammy de resultaten van twee van zijn, recentelijk verschenen, artikelen.

Auteurs: Sammy Peter & Saskia Mulder

VGCt-supervisor en bestuurslid Sammy Peter promoveerde 14 juni aanstaande aan Tilburg University. De titel van zijn proefschrift is Emotions and Borderline Personality Disorder. In dit stuk deelt Sammy de resultaten van twee van zijn, recentelijk verschenen, artikelen.

Huilen bij BPS

In het artikel Crying in borderline personality disorder patients beschrijven Sammy en zijn collega’s de resultaten van een innovatief onderzoek. Samen met zijn team onderzochten zij voor het eerst emotioneel huilen bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps).

Vanuit eerdere onderzoeken over hyperreactieve emotionele responsen bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, werden hypotheses opgesteld dat deze groep meer huilt, een hogere huilgeneigdheid heeft en minder controle over huilen. Daarnaast onderzochten ze of deze groep huilen meer inzet om iets voor elkaar te krijgen bij andere mensen.

BPS cliënten vergeleken met anderen

Ze vergeleken de huilresultaten van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met cluster-c-persoonlijkheidsstoorniscliënten en niet-cliënten. Ze waren verrast te vinden dat alleen de huilfrequentie hoger lag bij BPS en cluster-c-cliënten vergeleken met de niet-cliënten. Bps- en cluster-c-cliënten huilden evenveel. Wat betreft de huilgeneigdheid werden er geen verschillen tussen de drie groepen gevonden. Bps-cliënten en cluster-cliënten waren iets minder bewust van de impact van huilen op anderen dan niet-cliënten.

Wat kunnen gedragstherapeuten hiermee? 

Voor gedragstherapeuten is het goed om te weten dat het onderzochte huilgedrag geen specifiek kenmerk van BPS is.

Emotionele reacties van mensen met persoonlijkheidsstoornissen

In het artikel Subjective emotional responses to IAPS pictures in patients with borderline personality disorder(bps), cluster-c personality disorders, and non-patients beschrijven Sammy en zijn collega’s de resultaten van een onderzoek over emotionele hyperresponsiviteit van bps-cliënten.

Tijdens het onderzoek kregen patiënten met bps en hyperactiviteit 40 heftig plaatjes te zien vanuit de IAPS (International Affective Picture System). De plaatjes gingen over oorlog, geweld, hongersnood etc. Hun valentiescores en arousal scores werken vergeleken met die van cliënten met een cluster-c persoonlijkheidsstoornis en met niet-cliënten.

Verwacht werd dat bps-cliënten hoger zouden scoren op arousal en negatiever zouden scoren op valentie (de kwaliteit of gevoelskleur van een emotie of beleving positief-negatieve waardering) dan cluster-c-cliënten en niet-cliënten. Wederom waren de onderzoekers verrast door de uitkomsten. BPS-cliënten scoorden lager op arousal dan cluster-c-cliënten en niet-cliënten. Wel scores de bps-cliënten, zoals verwacht, negatiever op valentie dan cluster-c-cliënten en niet-cliënten.

Wat kunnen gedragstherapeuten hiermee?

Het onderzoeksteam denkt dat het mogelijk is dat bps-cliënten in een modi van de afstandelijke beschermer verkeerden, waardoor ze zich niet hebben laten raken door onze (heftige) plaatjes. Voor gedragstherapeuten is het goed om na te gaan in welke emotienele toestand bps-cliënten zich bevinden tijdens sessies. Dit is belangrijk om ervoor de zorgen dat de cliënten om dat moment goed contact kunnen maken met hun emoties en met jou als therapeut. Verder is het goed je te realiseren bij de behandeling van cluster-c-cliënten, dat bij deze groep wel sprake is van emotionele hyperresponsiviteit.

Meer weten?

https://www.vgct.nl/themas/pers.stoornissen/thema-persoonlijkheidsstoornissen

Bronnen

Peter, M., Arntz, A., Klimstra, T. A., Faulborn, M., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2019). Subjective emotional responses to IAPS pictures in patients with borderline personality disorder, cluster-c personality disorders, and non-patients. Psychiatry Research.

Peter, M., Arntz, A., Klimstra, T., & Vingerhoets, A. J. (2019). Crying in borderline personality disorder patients. Psychiatry research273, 100-107.

Misschien ook interessant voor jou