In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Online CGT gaat eenzaamheid tegen

Online CGT helpt om gevoelens van eenzaamheid te verminderen en leidt bovendien tot een verbetering in de kwaliteit van leven. Dit blijkt uit een RCT van Anton Käll en collega’s. De onderzoekers vergeleken online CGT met online interpersoonlijke psychotherapie. Hoewel interpersoonlijke therapie wel leidde tot een verbeterde kwaliteit van leven, was er geen effect op eenzaamheid. 

🔗 https://doi.org/10.1159/000516989
🔑 Stemmingsstoornissen

Kortdurende CGT ook effectief bij eetbuistoornis

Kortdurende CGT bestaande uit tien sessies is effectief in het verminderen van eetproblematiek bij patiënten met een eetbuistoornis. Tot deze conclusie komen Elana Moore en collega’s. De effectiviteit is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met patiënten met andere eetproblematiek zonder ondergewicht. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S1754470X21000131
🔑 Eetstoornissen en obesitas

Depressie niet van invloed op behandeluitkomst eetbuistoornis

Depressieve symptomen zijn niet van invloed op de behandeluitkomst van patiënten met een eetbuistoornis. Dit blijkt uit onderzoek van Carlos Grilo en collega’s. De onderzoekers bekeken de invloed van depressieve problematiek bij zowel cgt-behandeling als bij behandeling gericht op gedragsmatig gewichtsverlies. Bij geen van de twee behandelingen bleek depressieve symptomen een rol te spelen in de behandeluitkomst. Wel concluderen de onderzoekers dat er meer onderzoek noodzakelijk is om de behandeluitkomst van patiënten met een eetbuitstoornis te verbeteren. 

🔗 https://doi.org/10.1002/eat.23569
🔑 Eetstoornissen en obesitas

TF-CGT ook inzetbaar bij minderjarige vluchtelingen

TF-CGT is ook effectief bij minderjarige vluchtelingen, zo blijkt uit een recent literatuuronderzoek van Edson Chipalo. Hoewel er inmiddels veel onderzoek is dat de werkzaamheid van TF-CGT aantoont bij jeugdigen, is onderzoek naar minderjarige vluchtelingen vooralsnog beperkt. Volgens Chipalo is meer onderzoek noodzakelijk, omdat de groep minderjarige vluchtelingen zeer divers is. 

🔗 https://link.springer.com/article/10.1007/s40653-021-00370-0
🔑 Kind & Jeugd; PTSS

Onderzoek naar effectiviteit behandeling gedragsstoornis schaars en onvergelijkbaar

Er is een tekort aan onderzoek naar de effectiviteit van agressiebehandeling bij jeugdigen met een gedragsstoornis. Tot deze conclusie komen Craig McEwan en collega’s op basis van hun literatuuronderzoek. De bestaande studies zijn bovendien zo divers, dat de resultaten niet goed met elkaar vergeleken kunnen worden.  

🔗 https://doi.org/10.1192/bjo.2021.719
🔑 Kind & Jeugd; Gedragsstoornissen

Pijn mogelijk risicofactor bij suïcidaliteit adolescenten

Pijn speelt mogelijk een belangrijke rol bij suïcidaliteit onder adolescenten. Dit blijkt uit een netwerkanalyse van Verena Hinze en collega’s. Het ervaren van pijn zorgde maar liefst voor een verviervoudiging van de kans op suïcidaliteit. Depressie bleek geen rol te spelen in de relatie tussen pijn en suïcidaliteit. De onderzoekers zijn van mening dat pijn als onafhankelijke risicofactor meegenomen moet worden in risicotaxaties. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.100
🔑 Kind & Jeugd; suïcidaliteit

Transdiagnostische en stoornisgerichte behandeling bij angst en depressie even effectief

Een transdiagnostische behandeling voor angst en depressie (Unified Protocol) blijkt niet onder te doen voor diagnosespecifieke behandelingprotocollen. Dit concluderen Nina Reinholdt en collega’s op basis van hun RCT. De onderzoekers vonden geen verschillen in herstel, terugval, cliënttevredenheid, uitval of welbevinden. Alleen het effect op welbevinden bij follow-up bleek onduidelijk.  

🔗 https://doi.org/10.1159/000516380
🔑 Angststoornissen; Stemmingsstoornissen

CGTvermindert depressie en angst bij onvruchtbare koppels

CGT draagt bij aan het verminderen van depressie en angst bij onvruchtbare koppels. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Sedigheh Abdollahpour en collega’s. De behandeling lijkt minder effectief in het verminderen van stress. 

🔗 https://doi.org/10.1080/01443615.2021.1904217
🔑 Relatie- en gezinstherapie

Combinatiebehandeling vrouwen met stoornis in het gebruik van alcohol helpt kinderen

Individuele behandeling in combinatie met relatietherapie voor vrouwen met een stoornis in het gebruik van alcohol leidt tot minder problematiek op kindniveau. Dit concluderen Jeremiah Schumm en Timothy O’Farrell op basis van hun onderzoek. Individuele behandeling alleen zorgde niet voor een vermindering van psychosociale problematiek van kinderen. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108560
🔑 Relatie- en gezinstherapie; Kind & Jeugd

Misschien ook interessant voor jou