Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Preventieve schoolprogramma’s voor depressie en angst effectief

Schoolprogramma’s gericht op het voorkomen van depressie en angst zijn effectief. Dit blijkt uit een meta-analyse van Aliza Werner-Seidler en collega’s. De onderzoekers vonden bovendien bewijs voor de effectiviteit van gerichte preventieve programma’s: programma’s gericht op risicojongeren en jongeren met symptomen waren effectiever dan universele programma’s. Wel blijkt uit het onderzoek dat de effecten klein zijn. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102079
🔑 Kind & Jeugd

Sertraline voor jeugdigen met angstproblemen geen toegevoegde waarde

Het combineren van CGT met sertraline zorgt niet voor een betere behandeluitkomst van kinderen met een angststoornis. Dit concluderen Jennifer Hudson en collega’s op basis van een RCT. De onderzoekers zagen geen verschillen tussen het toevoegen van sertraline of placebo-medicatie. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S0033291721003329
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Ook jeugdigen met LVB gebaat bij intensieve traumabehandeling

Ook jeugdigen met LVB blijken baat te hebben bij intensieve traumabehandeling. Dit blijkt uit een pilot-onderzoek van Marjolein Ooms-Evers en collega’s. De behandeling, bestaande uit een dagelijkse combinatie van verlengde exposure, EMDR en fysieke activiteit, leidde tot een vermindering van traumagerelateerde symptomen. Daarnaast namen ook emotionele en gedragsproblemen af. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104030
🔑 Kind & Jeugd; Verstandelijke beperking 

Weinig terugval na CGT onder jeugdigen met angstproblemen

Het aantal jeugdigen met angstproblematiek dat een terugval heeft is beperkt, zo blijkt uit een recente meta-analyse van Hannah Levy en collega’s. De onderzoekers vonden dat 10,5 procent van de jeugdigen een terugval heeft. Wanneer jeugdigen met een comorbide ASS-stoornis niet mee worden gerekend, bleek dit percentage zelfs beperkt tot 8 procent. De onderzoekers vonden daarnaast bewijs voor moderatoren: terugval was hoger in groepen met een diverse culturele afkomst, onder patiënten met comorbide externaliserende problematiek en onder jeugdigen die medicatie kregen. 

🔗 https://doi.org/10.1111/jcpp.13486
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Uitval jeugdigen met PTSS niet afhankelijk van ernst

Vroegtijdige uitval van jeugdigen met PTSS is niet gerelateerd aan de ernst van de problematiek. Tot deze conclusie komt Rachel Wamser-Nanney. De onderzoeker vond wel bewijs dat leeftijd en ouderlijk inkomen een rol speelt bij uitval. De mate van vroegtijdige uitval bleek overigens hoog: maar liefst 68 procent van de jeugdigen stopten volgens therapeutoordeel vroegtijdig met de behandeling. Het aantal sessies bleek echter goed: ruim 70 procent van de jeugdigen had ten minste twaalf sessies gevolgd voordat er sprake was van uitval. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105266
🔑 Trauma en PTSS; Kind & Jeugd

Beperkt onderzoek naar meerwaarde VR bij behandeling angst in kankerpatiënten

Er is nog weinig onderzoek naar de meerwaarde van VR bij de behandeling van angst en vermoeidheid in kankerpatiënten. Dit concluderen Sebastian Rutkowski en collega’s naar aanleiding van hun meta-analyse. Het weinige en relatief zwakke onderzoek dat is verricht suggereert dat VR niet bijdraagt aan een vermindering van problemen. De onderzoekers geven wel aan dat de VR-systemen geen gebruikmaken van bewezen therapeutische factoren. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102767
🔑 Somatiek

Misschien ook interessant voor jou