Standaardtraumabehandeling veilig en effectief bij psychoses

David van den Berg: ‘Zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankan, blijkt onterecht’

door VGCt
2 minuten leestijd

Op 20 januari sluit ‘onze’ David van den Berg zijn promotietraject aan de VU af met de verdediging van zijn proefschrift Trauma-Focused Treatment in Psychosis. Hij voerde het onderzoek samen met VGCt-leden Berber van den Vleugel en Paul de Bont uit. David is de eerste van de drie onderzoekers die op dit onderzoek promoveert. 

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en veiligheid van de traumabehandeling van mensen met een psychotische stoornis. In de GGz wordt (jeugd)trauma bij patiënten met psychose vaak over het hoofd gezien. Wanneer de diagnose wél gesteld wordt, krijgen patiënten nauwelijks een traumagerichte behandeling aangeboden omdat behandelaren geloven dat zij hier niet van kunnen profiteren of dat de behandeling zelfs kan leiden tot destabilisatie.

De onderzoekers voerden een studie uit onder 155 deelnemers met een psychotische stoornis én huidige chronische PTSS. Alle deelnemers ontvingen een reguliere GGz-behandeling voor hun psychoseklachten. Daarbij vergeleek hij de effecten van acht sessies standaard-Prolongued Exposure (PE), acht sessies standaard EMDR en een wachtlijst-conditie (WL) voor de behandeling van PTSS. In een RCT voerden onderzoekers voor-, na-, en vervolgmetingen uit zonder dat zij wisten wie van de deelnemers PE, EMDR of WL kreeg.

Zowel PE als EMDR bleek vergeleken met WL effectief in het verminderen van zelfgerapporteerde PTSS-symptomen en negatieve posttraumatische cognities. Ook bij een vervolgmeting na zes maanden bleven de geobserveerde effecten bestaan. Deze resultaten suggereren dat mensen met een psychotische stoornis ook kunnen profiteren van standaard-PE- en -EMDR-therapieën, omdat deze behandelingen effectief, veilig en haalbaar lijken te zijn voor deze mensen.

Over de secundaire uitkomsten, de invloed van traumagerichte behandeling op verergering van symptomen, de voorspelbaarheid van het effect van de behandeling, de opvattingen van clinici en de algemene beperkingen en sterke punten van het onderzoek lees meer in de Nederlandse samenvatting.

Kijk op de site van de VU voor details over de promotie. Meer over het proefschrift staat op VU-DARE.

Misschien ook interessant voor jou