Webinar: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld – Judith Yntema

Hoe maak je als hulpverlener verschil? Wat zijn de eerste stappen?

door VGCt
4 minuten leestijd

In dit webinar van Judith Yntema leert je hoe je als hulpverlener het verschil kunt maken wanneer je te maken krijgt met huiselijk geweld in gezinnen. Wat zijn de eerste stappen om de veiligheid in het gezin te vergoten en traumabehandeling mogelijk te maken?

Dat geweld in het gezin directe gevolgen heeft voor de ouder-kind relatie en daarmee de hechting negatief beïnvloedt, is inmiddels een bekend gegeven. Recent onderzoek (o.a. de ACE-study) toont aan dat de gevolgen van vroege traumatisering op de ontwikkeling van kinderen verder gaan. Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief is hechtingsproblematiek een belangrijke voorspeller van psychopathologie op latere leeftijd. Het stoppen van het geweld en het herstellen van de ouder-kind relatie verbetert de ontwikkeling van gehechtheid en werkt zo beschermend.

Psycho-educatie van ouders over de consequenties van huiselijk geweld en toxische stress op de ontwikkeling van hun kind is een belangrijke eerste stap om ouders te motiveren voor behandeling. Omdat het onderwerp bij alle betrokkenen veel emoties losmaakt is het belangrijk om zodanig te communiceren dat de stress tijdens een gesprek niet te hoog oploopt. Op basis van inzichten uit de neurowetenschappen geeft Judith handvatten om je eigen brein en dat van ouders kalm te houden, en zo het denken over oplossingen mogelijk te maken.

Na afloop van dit webinar weet je:

  • Wat de eerste stappen zijn in het vergroten van veiligheid in het gezin.
  • Hoe je voorlichting kunt geven over de werking en gevolgen van toxische stress aan ouders.
  • Hoe kennis over de werking van toxische stress en emotieregulatie kunt inzetten om je eigen communicatie met gezinnen te verbeteren.

Voor wie:

Dit webinar is relevant voor alle hulpverleners die met kinderen en volwassenen werken. Ook als je de problematiek niet zelf behandelt is het belangrijk om goed te kunnen communiceren en mensen te motiveren voor verdere behandeling. Dit webinar helpt bovendien om invulling te geven aan de veranderingen in de meldcode kindermishandeling.

Praktische informatie

  • LET OP! De accreditatie van dit webinar is inmiddels verlopen
  • Het webinar is gratis te bekijken maar er zijn geen punten meer voor te verkrijgen
  • Wil je deze webinar gebruiken als lesmateriaal neem dan eerst contact op met de VGCt

Over de spreker:

Judith Yntema is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut (supervisor VGCt) en (NRGD geregistreerd) pro Justitia rapporteur. Zij is voornamelijk werkzaam vanuit haar bedrijf Psycho Diagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A) en als freelance behandelaar voor FamilySupporters. Zij heeft 15 jaar ervaring in de forensische psychiatrie en is gespecialiseerd in het behandelen van geweldsdynamieken en onveiligheid in het gezin. Hierbij stelt zij een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind centraal. Vanuit haar liefde voor de cognitieve gedragstherapie gaat zij samen met de cliënt(en) op zoek naar het doorbreken van disfunctionele gedragspatronen en het herstellen van de eigen kracht van cliënt en diens gezin. Judith is naast haar werk voor FamilySupporters ook werkzaam als docent, supervisor en pro Justitia rapporteur.

Misschien ook interessant voor jou