Kennisbericht

EABCT 2022

Verslag van (delen van) het congres

Congres in Barcelona

Twee kennisredacteuren van de VGCt bezochten het congres en schreven naar aanleiding daarvan dit, toch nog tamelijk lijvige, congresverslag.

Voor iedereen die niet naar het congres is geweest, én voor degenen die het wel bezochten maar die natuurlijk naar lang niet elke sessie konden, is hier een mooi naslagwerkje.
Deel 1 bevat interviews met keynote speakers en deel 2 een samenvatting van verschillende symposia.

Liever de Engelstalige versie van dit verslag lezen? Dat kan ook. De EABCT heeft die versie geplaatst op hun website.

2023

Overigens: dit jaar is het EABCT-congres in Antalya, Turkije en wel van 4 tot 7 oktober. Zie ook: www.eabct.eu