Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
4 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Cannabisgebruik geassocieerd met slechtere behandeluitkomsten, maar niet enorm

Vergeleken met geen gebruik is frequent cannabisgebruik geassocieerd met negatievere behandeluitkomsten bij CGT voor angst- en gerelateerde problematiek. Maar ook patiënten bij wie sprake is van frequent gebruik profiteren significant van behandeling. Dit blijkt uit een onderzoek Mélise Ouellette en collega’s. De onderzoekers vonden bovendien geen bewijs dat de ernst van cannabisgerelateerde problematiek voorspellend was voor de behandeluitkomst. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.10.054
🔑 Verslaving; Angststoornissen

Uitval blended CGT gerelateerd aan specifieke kenmerken

Vroegtijdige uitval of niet op komen dagen blijkt gerelateerd aan specifieke kenmerken, ten minste in het geval van angst- of depressieproblematiek. Dit blijkt uit een onderzoek van Monica Wu en collega’s. Kenmerken gerelateerd aan afzeggen van of niet op komen dagen bij de eerste therapiesessie waren: vrouwelijk geslacht, het geheimhouden van etniciteit, slechtere financiële situatie, geen college degree, meer problematiek tijdens triage, het gebruik van antidepressiva en een langere wachttijd tot de eerste afspraak. Min of meer dezelfde kenmerken bleken ook gerelateerd aan vroegtijdige uitval. Volgens de onderzoekers zouden patiënten met deze kenmerken meer aandacht en ondersteuning moeten krijgen om uitval te voorkomen. 

🔗 https://doi.org/10.1177/20552076221133760
🔑 E-health

Vermindering familie-accommodatie niet gerelateerd aan behandelvooruitgang OCS?

Hoewel familie-accommodatie vaak voorkomt bij OCS-problematiek, blijkt het verminderen ervan tijdens behandeling niet direct gerelateerd aan de behandelvoortgang. Dit concluderen Gracia van den Berg en collega’s op basis van hun onderzoek. De onderzoekers vonden wel bewijs voor significante vermindering van familie-accommodatie tijdens intensieve CGT. Een sterkere vermindering van accommodatie was bovendien gerelateerd aan lagere symptoomernst en een beter algemeen functioneren na afloop van behandeling. De resultaten zijn dan ook gemengd. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2022.100761
🔑 OCS; Betrekken van naasten

Patiënten met PTSS en borderline persoonlijkheidsstoornis gebaat bij intensieve behandeling

Intensieve behandeling met exposure en EMDR resulteert in een vermindering van zowel PTSS-klachten als borderlineproblematiek, zo blijkt uit onderzoek van Karin Kolthof en collega’s. Maar liefst 69 procent van de patiënten voldeed bij de follow up van het onderzoek niet langer aan de criteria van PTSS. Voor BPS was dit met 73 procent zelfs nog hoger. De onderzoekers concluderen daarom dat behandeling van PTSS in patiënten met BPS goed mogelijk is. 

🔗 https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2143076
🔑 Persoonlijkheidsstoornis; PTSS

Behandeling depressie even effectief in het geval van jeugdtrauma

Hoewel de ernst van depressie vaak groter is bij depressieve patiënten met jeugdtrauma’s, profiteren ze evenveel van behandeling als patiënten zonder jeugdtrauma. Dit blijkt uit een meta-analyse van de Childhood Trauma Meta-Analysis Study Group. De vergelijkbare effectiviteit gold zowel voor farmacotherapie als voor psychotherapie en een combinatie van beide. Een jeugdtrauma hoeft daarmee geen beletsel te zijn voor behandeling. 

🔗 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00227-9
🔑 Stemmingstoornissen

Misschien ook interessant voor jou