Kennisbericht

Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd

Standaard moet bijdragen aan het geven van goede zorg

Vanaf 1 december 2020 is de zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen.

Auteur: Mieke Ketelaars

De zorgstandaard moet bijdragen aan het geven van goede zorg en moet professionals ondersteunen tijdens het behandelproces. Zo wordt er ingegaan op vragen als ‘Welke behandeling voor PTSS kan het beste worden gegeven?’ en ‘Wat doe je als een behandeling niet aanslaat?’. Daarnaast besteedt de zorgstandaard aandacht aan comorbiditeitsvraagstukken.

Om de implementatie in de praktijk te faciliteren zal Akwa GGZ de komende maanden met een aantal middelen komen. Zo is er nu al een stroomschema beschikbaar waarin het behandeltraject van een patiënt met PTSS wordt beschreven.

Bron: https://www.ggzstandaarden.nl/artikelen/43/nieuwe-zorgstandaard-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen-gepubliceerd