Boekrecensie: Bouwstenen voor een zinvol leven

door VGCt
6 minuten leestijd

In het boek beschrijft Marsha Lineham de wijze waarop ze tot de ontwikkeling van de DGT (Dialectische Gedragstherapie) komt; een zeer effectieve behandeling voor mensen met zelfdestructief en suïcidaal gedrag, veelal met de diagnose Borderline.

De eerste patiënt

Al in het voorwoord word je door het boek gegrepen. In dat voorwoord beschrijft Dr. Allen Frances de enorme therapeutische ervaring van Marsha Lineham en haar worsteling met haar eerste patiënt. Het betrof een verward tienermeisje met ernstige gedragsproblemen, waaronder een herhalend patroon van zelfbeschadigend gedrag en suïcidepogingen, dat meer dan twee jaar was opgenomen op een gesloten psychiatrische afdeling. Het merendeel van de tijd bracht het meisje door in de isoleercel. De behandeling bestond uit hoge doses van verschillende medicatie en elektroshocktherapie. Niet leek te helpen, en uiteindelijk werd ze informeel ontslagen, zonder te zijn genezen. Haar naam? Marsha Lineham.

Proces

Het boek beschrijft de weg van het chaotische meisje naar de succesvolle vrouw die Marsha Lineham nu is. Psychotherapeut en onderzoeker, maar bovenal de bedenker van de DGT. Met het boek brengt ze een boodschap gericht op zowel behandelaars als cliënten: hoe moeilijk en uitzichtloos het ook lijkt; er is altijd hoop.

In het boek uit Marsha haar verbazing over het feit dat een ogenschijnlijk onbevangen en populaire tiener in korte tijd zo kan ontregelen; een periode die ze zelf beschrijft als een afdaling in de hel. Ze beschrijft haar opname en haar belofte aan zichzelf en aan God om bij genezing haar steentje bij te dragen aan de hulp aan anderen. Dat punt is tevens het begin van een lange weg in de ontwikkeling van de DGT. Een weg beginnend bij het stilstaan over haar hel, haar houvast in het geloof, haar ontwikkeling als onderzoeker/ behandelaar, en de invloed van belangrijke anderen om zich heen. Het is een inspirerend verhaal van nooit opgeven en telkens weer opkrabbelen. De gevoelens van eenzaamheid en ontreddering, maar ook haar enorme veerkracht en keuzes die ze maakt in haar leven komen op prachtige wijze terug in haar verhaal.

Onderliggend gedachtegoed

Met haar boek schetst Marsha Lineham een duidelijk beeld van het leven van een jonge vrouw, die zelf heeft ondervonden dat beheersmatig reageren op suïcidaal gedrag het gedrag juist kan versterken. Deze ontdekking vormt een van de pijlers van de DGT, die inzet op het vinden van dingen die het leven de moeite waard maken en het aanleren van vaardigheden om met eigen pijn en verdriet om te gaan. Dit maakt het boek zowel voor cliënten, als behandelaars een inspirerend verhaal. Het is nadrukkelijk geen uitgebreide verhandeling over wat DGT nu precies is en hoe het werkt, maar een uitleg van hoe Marsha vanuit haar eigen ervaringen tot de ontwikkeling van deze behandelmethodiek is gekomen in een periode waarin de gedragstherapie nog in de kinderschoenen stond. Een periode waarin de door haar beschreven patiëntengroep vooral medicamenteus of psycho-analytisch werd behandeld. Het boek is dan ook vooral een beschrijving van het onderliggend gedachtegoed.

Zijpaden

Soms worden in het boek zijpaden bewandeld die mogelijk minder interessant zijn. Het gaat dan vooral om het deel waarin ze haar professionele ontwikkeling beschrijft en de verschillende universiteiten waaraan ze verbonden is geweest. Op die momenten is lijn van het verhaal soms moeilijk te volgen. Het boek sluit echter prachtig af met haar conclusie: de cirkel is rond. Mijn weg uit de hel kan richting geven aan anderen.

Score

Over de recensent

Katinka Smits is GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut VGCt en senior Schematherapeut. Ze is werkzaam binnen de specialistische GGZ en werkt daar voornamelijk met adolescenten en jongvolwassenen met ernstige depressieve klachten, vaak in combinatie met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag en/of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie

Titel:
Bouwstenen voor een zinvol leven

Auteur/Redactie:
Marsha Lineham

Uitgever:
Ten Have

ISBN:
9789025902858

Onderwerp:
DGT

Doelgroep:
Professionals, cliënten en naasten die op enigerlei wijze te maken hebben met borderline persoonlijkheidsproblematiek

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou