Boekrecensie: Met de jaren

Waarom het wel zin heeft om ouderen met psychische problemen te behandelen

door VGCt
7 minuten leestijd

Wél zinvol

Het boek ‘Met de jaren’ omschrijft helder en bondig waarom het wél zin heeft om ouderen met psychische problemen te behandelen. Door allerlei vooroordelen bij ouderen zelf, bij behandelaren en in de omgeving van ouderen, wordt vaak gedacht dat het geen zin meer heeft om psychologische behandeling in te zetten. In dit boek wordt in tien overzichtelijke hoofdstukken uitgelegd waarom dat nog wel degelijk zin heeft.

Levendige voorbeelden

De auteurs staan in de hoofdstukken stil bij persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, autisme bij ouderen, ADHD bij ouderen, psychotrauma door het leven heen, aanhoudende lichamelijke klachten, eindigheid, familie en andere naastbetrokkenen, de vraag wat te doen als psychotherapie niet langer haalbaar is, en levensvragen en zingeving. Elk hoofdstuk geeft verschillende praktijkvoorbeelden van ouderen die bij de schrijvers in behandeling zijn (geweest). Dit maakt dat de adviezen die gegeven worden gaan ‘leven’ en dat je als lezer de cliënt en de uitgevoerde behandeling goed voor je ziet. Tevens worden er in het boek concrete behandeladviezen en praktische tips gegeven. Denk hierbij aan richtlijnen, trainingen of behandelprotocollen die je kunt inzetten bij ouderen. In verschillende hoofdstukken worden ook de laatste wetenschappelijke inzichten en modellen besproken omtrent het onderwerp dat in dat hoofdstuk aan bod komt.

Ageism

Dit boek is tot stand gekomen omdat de schrijvers merkten dat veel ouderen de stap naar psychologische behandeling niet zetten. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat er bij ouderen vanaf zestig jaar sprake is van ernstige onderbehandeling. De laatste jaren zijn er wel psychogeriatrische teams opgezet (vooral bedoeld voor ouderen met dementie) en langzamerhand is er ook een behandelaanbod ontwikkeld voor ouderen met psychische klachten. Desondanks zijn er allerlei negatieve vooroordelen over de behandelbaarheid van ouderen met psychische klachten. Een term die vaak terugkomt in het boek is dan ook ageism. Deze term verwijst naar een soort leeftijdsdiscriminatie of vooringenomenheid door de ene leeftijdsgroep ten nadele van een andere leeftijdsgroep. Ook daar wilden de schrijvers met dit boek iets aan doen. De schrijvers proberen vanuit het hoogspecialistische centrum PersonaCura een steentje bij te dragen aan het bieden en ontwikkelen van een behandelperspectief voor ouderen vanaf zestig jaar die tot dusverre onvoldoende geholpen werden.  

Laagdrempelige adviezen 

Een van de sterke punten van dit boek is dat het makkelijk leesbaar is, omdat per hoofdstuk meerdere praktijkvoorbeelden gegeven worden. Hierdoor krijg je een goed beeld bij een cliënt, diens behandeling en de effecten daarvan. Dit doen de schrijvers op een dusdanige manier dat je direct aan het denken wordt gezet over je eigen cliënten en je de gegeven adviezen laagdrempelig kunt toepassen in je eigen dagelijkse praktijk. Daarnaast zet de hoopvolle boodschap van het boek je meteen aan tot actie. 
Op een fijne manier zijn ook de laatste wetenschappelijke inzichten en modellen in de hoofdstukken verweven, zonder dat het boek moeilijk leesbaar wordt. Deze laatste inzichten en modellen en de recente praktijkvoorbeelden (waarin bijvoorbeeld ook de coronacrisis meegenomen is) maken het boek actueel. Tot slot zijn de praktische tips over te raadplegen richtlijnen, in te zetten trainingen en te gebruiken behandelprotocollen of -interventies (bijvoorbeeld het CoMBI-model voor persoonlijkheidsproblemen bij ouderen) prettig om mee te nemen naar de dagelijkse praktijk. 

Naslagwerk 

De toegankelijkheid van het boek als naslagwerk zou vergroot kunnen worden door na elk hoofdstuk de belangrijkste implicaties voor de praktijk overzichtelijk weer te geven als take-home-messages of in een overzichtelijk schema. Dit is wat mij betreft het enige minpunt van het boek. 

Voor wie is dit boek bedoeld? ‘Met de jaren’ is interessant voor collega’s die werken met volwassenen en voor collega’s die werken met ouderen. In de volwassenenzorg komen we geregeld mensen van zestig jaar of ouder tegen en dit boek helpt je bij gedegen diagnostiek en behandeling van deze cliënten. Ook voor collega’s in de ouderenzorg is dit boek interessant, vooral voor bewustwording van de onderbehandeling en vooroordelen die (kunnen) spelen. 

Score

Over de recensent

Joyce van Grinsven is psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt bij HSK Groep in Eindhoven. In het kader van de gz-opleiding heeft ze in 2022 tevens een jaar als psycholoog gewerkt in de ouderenzorg binnen Mijzo.  

Informatie

Titel:
Met de jaren
Waarom het wel zin heeft om ouderen met psychische problemen te behandelen

Auteur/Redactie:
Arjan Videler & Rosalien Wilting 

Uitgever:
Boom

ISBN:
9789024455553 

Onderwerp:
Behandelen van ouderen met psychische problemen

Doelgroep:
Therapeuten die werken met volwassenen en met name degenen die werken met zestigplussers

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou