In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Veel slaapproblemen bij mensen met hoarding disorder (verzamelstoornis)

Slaapproblemen komen vaak voor bij mensen met hoarding disorder, zo blijkt uit recent onderzoek van Amanda Mahnke en collega’s. Ook onder mensen met OCS waren slaapproblemen frequent, hoewel er subtiele verschillen zijn tussen beide groepen. De onderzoekers suggereren dat het verbeteren van de slaap mogelijk van invloed is op de behandeluitkomst van mensen met hoarding disorder. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.10.044
🔑 Somatiek; Angststoornissen

Geen bewijs voor werkzaamheid algemene psycho-educatie voor aanstaande ouders

Hoewel aanstaande ouders een hoog risico lopen op stress, werkt algemene psycho-educatie daar niet tegen. Dit concluderen Marjolein Missler en collega’s op basis van hun onderzoek. Ook angstige en depressieve gevoelens en kwaliteit van het ouderschap bleken niet te verminderen als gevolg van de interventie. Omdat de ouders zelf het nut van de interventie wel inzagen, adviseren de onderzoekers meer onderzoek naar psycho-educatie. 

🔗 https://doi.org/10.1186/s12884-020-03341-9
🔑 Relatie- en gezinstherapie; Angststoornissen; Stemmingsstoornissen

Orthorexia toch een specifieke subgroep?

Mensen met orthorexia-gedragingen zijn goed te onderscheiden van mensen met andere eetproblemen. Tot deze conclusie komen Ecem Yakin en collega’s op basis van hun onderzoek in een normale populatie. Een clusteranalyse resulteerde in vier specifieke subgroepen: een groep zonder problemen, een groep met gedrag lijkend op orthorexia, een groep gekenmerkt door eetgestoord gedrag en een groep gekenmerkt door OCS-symptomen. De groepen bleken op vrijwel alle maten van elkaar te onderscheiden. 

🔗 https://doi.org/10.1007/s40519-020-01037-9
🔑 Eetstoornissen en obesitas

Slaapdeprivatie op korte termijn effectief bij depressie

Depressie behandelen met sleepdeprivatie heeft een kortdurend effect. Dit blijkt uit een systematische review van Michael Ioannou en collega’s. Het positieve effect verdween echter twee weken na de start van de behandeling. Bovendien was het alleen zichtbaar wanneer ouderen werden geëxcludeerd. Meer onderzoek is nodig om specifieke subgroepen te identificeren voor wie slaapdeprivatie een effectieve behandeling kan zijn. Daarnaast moet beter worden gekeken naar de effecten van slaapdeprivatie op kwaliteit van leven en het algemeen functioneren. 

🔗 https://doi.org/10.1111/acps.13253
🔑 Stemmingsstoornissen

Onbegeleide online CGT bij OCS effectief

Onbegeleide online CGT is effectief bij OCS, zo blijkt uit een RCT van Johanna Schröder en collega’s. De onderzoekers vergeleken online CGT met care-as-usual (CAU) en zagen een sterkere daling in OCS-gedrag en zelfvertrouwen in de CGT-groep. Wel bleek het effect van de online behandeling afhankelijk van algemeen internet-gebruik: wanneer deelnemers langduriger op het internet te vinden waren, nam de effectiviteit van de online CGT-training af. Juist omdat mensen met OCS maar beperkt in behandeling gezien worden, kunnen onbegeleide online interventies van meerwaarde zijn. Wel is er sprake van een hogere uitval. 

🔗 https://doi.org/10.1002/da.23105
🔑 Angststoornissen; E-mental health

VR-behandeling effectief bij eetstoornissen

CGT-behandeling versterkt met virtual reality geeft grotere effecten dan reguliere CGT bij patiënten met een eetstoornis. Dit concluderen Tian Ling Low en collega’s op basis van hun meta-analyse. De VR-behandeling blijkt met name beter in het verminderen van lichaamsontevredenheid en de frequentie van eetbuiten, op BMI en purgerend gedrag was geen versterkt effect zichtbaar. 

🔗 https://doi.org/10.1002/erv.2804
🔑 Eetstoornissen en obesitas; E-mental health

EMDR effectief bij negatieve ervaringen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Negatieve ervaringen van mensen met een persoonlijkheidsstoornissen kunnen effectief behandeld worden met EMDR. Dit blijkt uit een RCT van Laurian Hafkemeijer en collega’s. De behandeling, bestaande uit vijf sessies, resulteerde in een vermindering van psychische symptomen, psychische stress en persoonlijkheidsfunctioneren in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep. 

🔗 https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1838777
🔑 Persoonlijkheidsstoornissen

Misschien ook interessant voor jou