Boekrecensie: Cognitieve gedragstherapie

Verandering op maat

door VGCt
5 minuten leestijd

‘Cognitieve gedragstherapie, Verandering op maat’ is een zeer prettig leesbaar praktijkboek dat therapeuten handvatten biedt hoe je cognitieve gedragstherapie, zoals beschreven in de beschikbare handboeken, kunt vertalen naar de klinische praktijk.

Heldere opbouw

Het boek is handig opgedeeld in drie delen. In het eerste deel wordt het fundament voor de rest van het boek gelegd. De auteurs beschrijven hierin de uitgangspositie en de theoretische achtergrond van cognitieve gedragstherapie. Daarnaast schetsen ze het historisch perspectief en lichten ze toe waarom het klachtgericht denken plaatsmaakt voor het transdiagnostisch denken, dat veel beter aansluit bij de comorbiditeit die we zien in de klinische praktijk. In het eerste deel is eveneens aandacht voor het belang van de therapeutische relatie en belang van evidenced based pratice  waarbij steeds drie elementen centraal staan: klinische expertise, wetenschappelijk onderzoek en de voorkeur van de cliënt.

Deel twee staat geheel in het teken van casusconceptualisatie. In dit deel wordt eerst het belang van een goede casusconceptualisatie beschreven, de theoretische modellen die hieraan ten grondslag liggen en hoe dit de basis vormt voor een goed behandelplan. Vervolgens wordt het dynamisch diagnostisch procesmodel beschreven en worden de verschillende onderdelen daarvan één voor één in een hoofdstuk uitgewerkt. Hierbij wordt telkens een vertaling gemaakt van de theorie en onderzoek naar praktijkvoorbeelden. Daarbij maken de auteurs inzichtelijk dat de cliënt en diens vraag centraal staan. Geen one size fits all dus, maar maatwerk.

In het derde en laatste deel van het boek wordt een overzicht gegeven van de mogelijke gedragstherapeutische interventies die in het behandelplan opgenomen kunnen worden. Ook hier vindt een duidelijke koppeling van onderzoek naar praktijk plaats.

Digitaal studiemateriaal

Extra aandacht verdient het digitale studiemateriaal dat bij het boek hoort. Dit bevat onder andere een uitgebreide uitwerking van een casus waarin de stappen rondom de casusconceptualisatie met een cliënt worden doorlopen en wordt uitgelegd hoe je komt tot een theoretisch onderbouwd behandelplan, waarbij rekening gehouden wordt met voorkeuren van de cliënt. Van verschillende interventies is bovendien videomateriaal beschikbaar waarop te zien is hoe je die moet uitvoeren.

Kortom, een uitstekend praktijkboek voor therapeuten die hun cognitief gedragstherapeutische behandeling op een persoonsgerichte willen vormgeven. Zeker voor de beginnend, maar ook voor de meer ervaren therapeut biedt het volop handvatten om te komen tot maatwerk zonder in de valkuil van de therapeutische dwaling te stappen. Een aanrader dus!

Score

Over de recensent

Lisette Visser, is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR practitioner bij GGZ Breburg team Emotie en Persoonlijkheid. Dit is een poliklinisch behandelteam voor jeugd en jongvolwassenen waarbij sprake is van angst-, stemmingsklachten, trauma en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie

Titel:
Cognitieve gedragstherapie
Verandering op maat

Auteur/Redactie:
Anouk Vanden Bogaerde, Pauline Stas, Kristof Hoorelbeke, Ernst Koster

Uitgever:
Acco

ISBN:
978-94-6414-898-5

Onderwerp:
Vertaling van cognitieve gedragstherapie naar de praktijk met aandacht voor individualisatie, wetenschap en de therapeutische relatie

Doelgroep:
Therapeuten die in hun praktijk aan de slag willen gaan met CGT

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou