Jonge onderzoeker – BreinACT: Nieuwe behandeling bij angst- en stemmingsklachten na hersenletsel?

door VGCt
3 minuten leestijd

In Nederland hebben naar schatting ongeveer 650.000 mensen te maken met de gevolgen van hersenletsel. Ongeveer een derde van hen krijgt last van angstklachten en symptomen van depressie. Behandeling vormt echter een uitdaging. Johanne Rauwenhoff onderzocht of Acceptance and Commitment Therapy een geschikte therapie is.

Johanne: “Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leert mensen om (negatieve) gedachten en gevoelens niet te vermijden of ertegen te vechten, maar om er flexibel mee om te gaan en tegelijkertijd keuzes te maken op basis van wat echt belangrijk voor hen is. Omdat mensen met hersenletsel cognitieve klachten kunnen ervaren, is het belangrijk om psychologische interventies voor stemmingsproblemen na hersenletsel aan te passen. Daarom hebben we een ACT-behandeling ontwikkeld die is aangepast aan de behoeftes en veelvoorkomende problemen van mensen met hersenletsel: BreinACT.

De effectiviteit van BreinACT hebben we getest door bij vier deelnemers met hersenletsel herhaaldelijk angst- en stemmingsklachten te meten tijdens een baseline-, interventie- en follow-upfase. Bij drie van de vier deelnemers zagen we dat de klachten significant afnamen. Op basis van de feedback van proefpersonen en hun behandelaren hebben we de behandeling verder aangepast.

Om de effectiviteit van de BreinACT-behandeling verder te onderzoeken hebben we een RCT uitgevoerd. Daarin vergeleken we de BreinACT- behandeling met een psycho- educatie en relaxatie behandeling. Mensen met hersenletsel kregen in verschillende ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en in een ggz-instelling door het hele land één van de twee behandelingen aangeboden. De resultaten van deze studie zullen in de loop van dit jaar worden gepubliceerd.

We onderzochten ook de haalbaarheid van het aanbieden van de BreinACT- behandeling in de klinische praktijk door middel van een procesevaluatie.

ACT is een veelbelovende en haalbare behandeling voor mensen die symptomen van angst of depressie ervaren na hersenletsel. Wanneer de BreinACT-behandeling effectief blijkt te zijn in de BreinACT-RCT, kan deze worden geïmplementeerd in de klinische praktijk. Het BreinACT-protocol zal vrij beschikbaar zijn voor therapeuten om te gebruiken. Voor patiënten met hersenletsel en angst- of stemmingsklachten kan ACT overwogen worden als mogelijke behandeloptie.”

Misschien ook interessant voor jou