Jonge onderzoeker – Revictimisatie voorkomen

door VGCt
3 minuten leestijd

Cliënten die eerder interpersoonlijk geweld – dus geweld dat hen door een andere persoon is aangedaan – hebben meegemaakt, lopen een hoog risico om in de toekomst nieuwe traumatische gebeurtenissen te ervaren. Kennis om te voorspellen bij wie er sprake zal zijn van ‘revictimisatie’ en wat beschermende factoren zijn om revictimisatie te voorkomen, ontbreekt nog. PhD-student Christin Kühner is er een onderzoek naar begonnen (STOP! Revictimisatie), dat gefinancierd wordt door Fonds Slachtofferhulp.

Christin: “Het onderzoek ligt in het verlengde van het PROSPER-onderzoek van het Sinai Centrum, naar PTSS en persoonlijkheidsproblematiek, en het TOPA-onderzoek van Jellinek, naar PTSS en verslaving. In deze twee RCT’s zijn bruikbare data verzameld over mensen die lijden aan PTSS en een comorbiditeit. Denk aan data als de ernst van de persoonlijkheidsproblematiek, ernst van de verslaving, emotieregulatie, sociale steun, interpersoonlijke vaardigheden, geschiedenis van kindermishandeling en de ernst van de PTSS. De hele populatie heeft een behandeling voor onder andere PTSS gekregen en in het STOP!-onderzoek kijken we naar de langetermijneffecten daarvan. Vier jaar na de behandeling voeren we de PTSS-diagnostiek opnieuw uit en onderzoeken we of zij binnen die periode opnieuw een traumatische ervaring hebben meegemaakt (revictimisatie) en welke risicofactoren en beschermende factoren daarbij een rol kunnen hebben gespeeld.

In het tweede deel van het onderzoek – het Kwalitatieve gedeelte – interviewen we mensen die op dit moment traumabehandeling krijgen bij het Sinai Centrum. Aan deze ervaringsdeskundigen vragen we wat zij denken nodig te hebben om te voorkomen dat ze na de behandeling opnieuw een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Dat klinkt misschien gek – ze zijn immers nog in behandeling voor hun oude trauma – maar die vraag is relevant, omdat trauma vaak geen geïsoleerd incident is en mensen met PTSS vaker achter elkaar nieuwe traumatische ervaringen opdoen. De oplossingen die deze cliënten opperen, gebruiken we als ondersteuning voor onze kwantitatieve analyse en de evidentie die we uit literatuur vinden. Bovendien kunnen de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek dienen als aanknopingspunt voor nieuwe inzichten. Wat we uit het onderzoek van mijn medeonderzoeker en begeleider Dr. Marleen de Waal weten, is dat slachtoffers van gewelddadige incidenten bij wie sprake is van een dubbele diagnose – dus naast PTSS, persoonlijkheidsproblematiek of een verslaving –, baat hebben bij het aanleren van interpersoonlijke vaardigheden. Omdat wij ook naar interpersoonlijk geweld vragen, kan ik me voorstellen dat ook wij uitkomen op een interventie die op deze vaardigheden is gericht.”

Christin wordt begeleid door Dr. Marleen de Waal, Dr. Kathleen Thomaes, en Prof. Anneke Goudriaan. Meer informatie over dit onderzoek vind je via de QR-code.

Misschien ook interessant voor jou