In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Traumabehandeling ook effectief bij adolescenten met externaliserende gedragsproblematiek

Zowel EMDR als traumagerichte CGT zijn effectief in het verminderen van externaliserende gedragsproblematiek van adolescenten. Tot deze conclusie komen Larissa Hoogsteder en collega’s op basis van hun meta-analyse. Met name oudere adolescenten bleken te profiteren van behandeling. Overigens bleek de traumabehandeling geen groter effect te hebben in vergelijking met treatment as usual. 

🔗 https://doi.org/10.1177%2F0306624X211010290
🔑 Kind & Jeugd; PTSS

Ontspanning minder effectief in vergelijking met exposure bij kinderen met angstproblemen

Kinderen met angststoornissen profiteren minder van behandeling met ontspanningsoefeningen dan van exposure-behandeling. Dit blijkt uit onderzoek van Emily Bilek en collega’s. Bovendien blijkt de kans op uitval kleiner in de exposure-behandeling.  

🔗 https://doi.org/10.1080/15374416.2021.1901230
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Intensieve behandeling voor OCS te voorspellen

Intensieve behandeling voor OCS is te voorspellen op basis van een aantal factoren, zo concluderen Johanna du Mortier en collega’s op basis van hun grootschalige onderzoek. Alleenstaande patiënten, patiënten met een ernstigere comorbide depressie en patiënten die psychotrope medicatie gebruiken blijken vaker in te stromen in intensieve behandeling. Daarnaast bleken ook een lagere kwaliteit van leven en een daling in kwaliteit van leven voorspellend voor het volgen van intensieve behandeling. De onderzoekers adviseren om deze factoren in reguliere behandeling mee te nemen, om te voorkomen dat patiënten intensieve behandeling nodig hebben. 

🔗 https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyt.2021.659401
🔑 Dwang

CGT werkt ook bij mensen met dementie

CGT vermindert angst- en depressieve klachten en verbetert de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Dit blijkt uit een recent literatuuronderzoek van Jin Nownakowski en collega’s. De onderzoekers vonden bovendien enig bewijs voor een positief effect op slaapproblemen. Meer onderzoek naar de meerwaarde van CGT bij slaapproblemen in deze groep is gewenst. 

🔗 https://doi.org/10.1097/wad.0000000000000454
🔑 Somatiek

Effect multisysteemtherapie voor problematisch seksueel gedrag van lange duur

Multisysteemtherapie bij problematisch seksueel gedrag is ook op de lange termijn effectief, zo concluderen Charles Borduin en collega’s op basis van hun onderzoek. De participanten bleken gemiddeld 25 jaar na hun behandeling minder zedendelicten op hun naam te hebben staan. Ook waren ze minder betrokken bij andere strafrechtelijke en civielrechtelijke zaken. De positieve effecten bleken een gevolg van een verbeterde relatie met leeftijdgenoten en familie tijdens de originele behandeling. 

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ccp0000646
🔑 Relatie- en gezinstherapie; Forensische problematiek

Verbetering symptomen depressie kent volgorde

Hoewel er grote verschillen zijn tussen patiënten, lijkt de verbetering van symptomen van depressie een volgordelijkheid te kennen. Dit concluderen Evelien Snippe en collega’s naar aanleiding van hun onderzoek. Kernsymptomen bleken over het algemeen eerst te verbeteren voordat depressieve cognities, symptomen van angst en vegetatieve symptomen verbeterden. Suïcidale gedachten daarentegen hadden een grotere kans om nog vóór de kernsymptomen te verminderen. Gezien de hoge mate van diversiteit is meer onderzoek gewenst. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.097
🔑 Stemmingsstoornissen

Mate van angstproblematiek bepalend voor behandeluitkomst van attention bias modification bij depressie

Angstproblematiek speelt een belangrijke rol in de mate waarin patiënten met een depressie profiteren van attentional bias modification (ABM), zo concluderen Ragnhild Bø en collega’s. Patiënten met de minste angstproblematiek bleken geen baat te hebben bij ABM. De ernst van depressie en aandachtsbias speelden geen rol in de mate waarin patiënten profiteerden van behandeling. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.04.027
🔑 Stemmingsstoornissen

Misschien ook interessant voor jou