Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
4 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Positive memory training vermindert depressie bij schizofrenie

Positive memory training kan bijdragen aan het verminderen van depressieve symptomen bij mensen met schizofrenie. Dit blijkt uit onderzoek van Craig Steel en collega’s. Hoewel depressie veelvuldig voorkomt bij schizofrenie, zijn er nog geen evidence-based behandelingen bekend. Omdat een actieve controlegroep ontbrak, is meer onderzoek gewenst.

🔗 https://doi.org/10.1016/j.brat.2020.103734
🔑 Stemmingsstoornissen; Stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen

Ticstoornis vaak gepaard met woede-aanvallen

Woede-aanvallen komen met 20 tot 67 procent vaak voor bij volwassenen met een ticstoornis. Tot deze conclusie komen Giulia Conte en collega’s naar aanleiding van hun systematische literatuurreview. Woede-aanvallen bleken bovendien direct gerelateerd aan de ernst van de tics en hadden een grote impact op het psychosociaal functioneren. Hoewel de woede-aanvallen vaak voorkwamen in de context van ADHD, was dit lang niet altijd het geval.

🔗 https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.09.019
🔑 Angststoornissen

HIIT-training effectiever dan laag intensieve variant bij angstproblematiek

Hoog-intensieve intervaltraining (HIIT) is twee keer zo effectief in het verminderen van angstproblematiek dan laag intensieve aerobische activiteit. Dit blijkt uit een RCT  van Jens Plag en collega’s. Daarmee zou HIIT een interessante complementaire behandelvorm kunnen zijn.

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102311
🔑 Angststoornissen

Niet alle aspecten in de therapeutische relatie bepalend voor de behandeling van angststoornissen

Groepscohesie, behandelverwachtingen en samenwerking zijn voorspellend voor een goede behandeluitkomst bij angststoornissen. Dit concluderen Hoang Luong en collega’s naar aanleiding van hun systematische review. Luong en collega’s vonden daarnaast dat scheurtjes in de relatie een negatieve voorspellende waarde hadden. Andere factoren in de therapeutische relatie, zoals de alliantie tussen therapeut en cliënt bleken niet van invloed.

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102322
🔑 Angststoornissen

Internetbehandeling voor alcoholverslaving niet inferieur aan face-to-face behandeling

Internetbehandeling bij alcoholverslaving doet niet onder voor face-to-face behandeling. Dit concluderen Magnus Johansson en collega’s naar aanleiding van hun RCT. Beide behandelvormen bleken even effectief in het verminderen van alcohol. Op een aantal secundaire maten leek internetbehandeling het wel minder goed te doen.

🔗 https://doi.org/10.1111/add.15270
🔑 Verslaving

Misschien ook interessant voor jou