Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Maladaptieve schema’s bij jongeren veroorzaken latere angstproblematiek

Vroege maladaptieve schema’s spelen een rol in de ontwikkeling van psychologische stress, waaronder angstsymptomen. Dit blijkt uit onderzoek van Asnea Tariq en collega’s. De onderzoekers vonden bovendien bewijs voor genderverschillen. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor vroegtijdige behandeling op maat. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.031
🔑 Angststoornissen; Kind & Jeugd

Metacognitieve overtuigingen voorspellen behandeluitkomst bij kinderen met angststoornis

Dysfunctionele metacognitieve overtuigingen spelen een rol in de behandeluitkomst van kinderen met angststoornis, zo blijkt uit onderzoek van onder meer Rebecca Wolenski. De onderzoekers vonden dat de dysfunctionele overtuigingen gerelateerd waren aan de ernst van angstproblematiek voorafgaande aan CGT-behandeling en na afloop. Het effect was vooral zichtbaar bij kinderen onder de negen jaar. 

🔗 https://doi.org/10.1007/s41811-021-00119-5
🔑 Angststoornissen; Kind & Jeugd

Depressieve patiënt heeft baat bij combinatie fysieke oefening en psychische behandeling

Wanneer fysieke oefening gecombineerd wordt met psychische behandeling zijn de resultaten van depressieve patiënten beter. Dit concluderen Jacqueline Lee en collega’s op basis van een meta-analyse. De meerwaarde van fysieke oefeningen bleek in verschillende settings zichtbaar. Met name patiënten met ernstige problematiek profiteerden van een combinatie-aanpak. De aanvaardbaarheid van behandeling bleek bovendien niet aangedaan. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.043
🔑 Stemmingsstoornissen

Kwaliteit van onderzoek naar de effecten van dieet bij depressie ondermaats

Verschillende onderzoeken rapporteren over de gunstige effecten van dieet op preventie en behandeling van depressie. Uit literatuuronderzoek van Yujie Xu en collega’s blijkt echter dat kwaliteit van het onderzoek dermate zwak is dat er nog geen conclusies aan verbonden kunnen worden. 

🔗 https://doi.org/10.1038/s41398-021-01590-6
🔑 Stemmingsstoornissen

Interventies gericht op probleemoplossing mogelijk effectief bij depressie

Interventies die zich richten op het probleemoplossingsvermogen zijn mogelijk effectief bij depressieve kinderen en jongeren. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Jane Lewis en collega’s. De onderzoekers concluderen echter ook dat het door de variatie in onderzoeksopzet moeilijk is om duidelijke conclusies te trekken. 

🔗 https://doi.org/10.31234/osf.io/a8mks
🔑 Kind en Jeugd; Stemmingsstoornissen

Kortetermijnremissie bij onbehandelde depressie niet vanzelfsprekend

Kortetermijnremissie bij onbehandelde remissie is gering. Dit concluderen Tesfa Mekonen en collega’s op basis van hun meta-analyse. De onderzoekers vonden dat slechts bij zo’n 12,5 procent van de patiënten op korte termijn spontane remissie optreedt. Mogelijk ligt dit percentage mogelijk anders bij zwaardere vormen van depressie. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.046
🔑 Stemmingsstoornissen

Sociale angst van invloed op romantische relaties

De mate waarin mensen sociaal angstig zijn, is bepalend voor de kans dat ze in een romantische relatie zitten. Dit concluderen Frances Doyle en collega’s op basis van een online vragenlijstonderzoek. Relatietevredenheid bleek niet gerelateerd aan sociale angst wanneer werd gecontroleerd voor depressie. De onderzoekers suggereren dat depressieve symptomen een ingang kunnen zijn om aan relatietevredenheid te werken. 

🔗 https://doi.org/10.1017/bec.2021.18
🔑 Relatie- en gezinstherapie; Angststoornissen

Misschien ook interessant voor jou