Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Geen bewijs voor culturele verschillen in effectiviteit psychotherapie

Vooralsnog is er geen duidelijk bewijs voor verminderde effectiviteit van psychotherapie onder patiënten van een andere culturele afkomst. Dit concluderen Jesse Cougle en Anouk Grubaugh naar aanleiding van hun meta-analyse. Voor sommige stoornissen wordt het zelfs steeds duidelijker dat er geen verschillen zijn. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102192
🔑 Overige behandelaspecten

Geheugeninterventie mogelijk nuttig bij depressiebehandeling

Depressieve patiënten hebben mogelijk baat bij een ondersteunende geheugeninterventie gericht op het herinneren van behandelsessies. Dit blijkt uit een onderzoek van Lu Dong en collega’s. De onderzoekers denken dat het verminderde geheugen van depressieve patiënten een negatieve impact heeft op de behandeluitkomst. Een simpele interventie resulteerde een lagere ernst van depressie en een verminderd aantal ongezonde dagen bij follow-up. Hoewel de verschillen klein zijn, vermoeden de onderzoekers dat er meer te halen is. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.brat.2022.104167
🔑 Stemmingsstoornissen

Vermijdende coping geen probleem voor betrokkenheid bij angst voor terugkeer-behandeling bij kanker

Vermijdende coping zorgt niet voor verminderde betrokkenheid bij een eHealth-interventie gericht op angst voor terugkeer van kanker. Dit blijkt uit een onderzoek van onder meer Daniel Hall. De onderzoekers zagen wel dat 19 procent van de patiënten kampten met vermijdende coping en dat de copingsstrategie gerelateerd was aan ernstigere traumagerelateerde angstsymptomen en een slechtere mentale gezondheid. 

🔗 https://doi.org/10.1007/s10865-022-00349-8
🔑 Somatiek

Gelijktijdige aanpak PTSS en OCS lijkt een succes

Een gecombineerde aanpak gericht op PTSS en OCS doet niet onder voor effectiviteit van aparte behandeling, zo blijkt uit een eerste pilot-onderzoek van Caitlin Pinciotti en collega’s. De onderzoekers combineerden exposure en responspreventie voor OCS met verlengde exposure voor PTSS en behaalden mooie resultaten. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of een gecombineerde aanpak op grotere schaal succesvol is. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2022.100742
🔑 Trauma en PTSS; Dwangstoornis

Eén-sessie aanpak bij specifieke fobieën onder jeugdigen kosteneffectief

In vergelijking met reguliere CGT is de één-sessie aanpak bij specifieke fobieën kosteneffectief. Dit blijkt uit onderzoek van Han-I. Wang en collega’s. De één-sessie aanpak was gemiddeld 300 euro goedkoper, zonder dat dit een negatieve impact had op de kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren. Deze maat wordt vaak gebruikt in onderzoek naar kosteneffectiviteit en komt overeen met het aantal levensjaren vermenigvuldigd door een correctiefactor voor de kwaliteit ervan. 

🔗 https://doi.org/10.1186/s12888-022-04192-8
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Kans op terugval bij depressie kleiner na terugvalpreventie

Terugvalpreventie verkleint de kans op terugval bij depressie, zo blijkt uit een meta-analyse van Esther Krijnen-de Bruin en collega’s. Voor terugvalpreventie bij angststoornissen zijn er nog te weinig onderzoeken beschikbaar. 

🔗 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272200
🔑 Stemmingsstoornissen; Angststoornissen

Telehealth-aanpak doet niet onder voor face-to-face-behandeling bij depressie

De effecten van telehealth-behandeling bij depressie zijn even goed als wanneer de behandeling face-to-face gegeven wordt. Dit concluderen Anna Mae Scott en collega’s op basis van hun meta-analyse. De onderzoekers includeerden ruim 1200 patiënten in hun onderzoek en zagen over het algemeen geen verschillen in effectiviteit, therapeutische alliantie of behandeltevredenheid. Telefonische behandeling of behandeling via video lijkt daarmee een goed alternatief voor face-to-face behandeling. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S0033291722002331
🔑 Stemmingststoornissen; E-health

Misschien ook interessant voor jou