Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
4 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Fysieke activiteit voorafgaand aan CGT voor depressie werkt, maar vooral om fitter te worden

Depressieve patiënten die voorafgaand aan CGT een sportprogramma volgen, worden daar weliswaar fitter van, maar lijken daar niet direct van te profiteren in termen van een betere behandeluitkomst. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer Stephan Heinzel. Toch zijn de onderzoekers optimistisch. De mate van fysieke verbetering bleek namelijk voorspellend voor de effectiviteit van CGT. De onderzoekers vermoeden dat geïndividualiseerde sportprogramma’s wellicht beter aansluiten bij de patiënt en daarmee effectiever zouden kunnen zijn. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.09.024
🔑 Stemmingsstoornissen

Klinische richtlijnen voor therapieresistente depressie niet eenduidig

Klinische richtlijnen over therapieresistente depressie zijn er maar weinig en wijken daarbij ook nog eens van elkaar af. Dit concluderen Franciele Cordeiro Gabriel en collega’s op basis van hun literatuuronderzoek. Van de verschillende richtlijnen die de onderzoekers bekeken, gingen er slechts twee daadwerkelijk in op therapieresistentie. De adviezen bleken daarbij niet uniform; zowel op het niveau van medicatie als op het niveau van andere behandelvormen waren er verschillen zichtbaar.

🔗 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281501
🔑 Stemmingsstoornissen

Verschillende exposureprogramma’s voor seksueel of fysiek misbruik gerelateerde PTSS even kosteneffectief

Verlengde exposure, intensieve verlengde exposure en gefaseerde verlengde exposure blijken alle drie even kosteneffectief bij volwassenen met PTSS veroorzaakt door seksueel of fysiek misbruik in de jeugd. Dit blijkt uit onderzoek van Marie-Louise Kullberg en collega’s. De onderzoekers suggereren dan ook om vooral uit te gaan van gezamenlijke besluitvorming in de keuze voor een bepaalde behandeling.

🔗 https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2171752
🔑 Exposure; PTSS

CGT voor ADHD vermindert ook andere symptomen

CGT-behandeling van volwassenen met ADHD vermindert niet alleen de ADHD-symptomen, maar ook emotionele problematiek. Dit blijkt uit een meta-analyse van Chun-I Liu en collega’s. Voor depressie en angst bleek de vermindering afhankelijk van de vermindering van ADHD-symptomen.

🔗 https://doi.org/10.1111/papt.12455
🔑 ADHD

Insomnia verbetert door cognitieve therapie, gedragstherapie, maar het meest door CGT

Patiënten met insomnia-klachten zijn gebaat bij zowel cognitieve therapie, gedragstherapie als CGT. Tot deze conclusie komen Laurel Sarfan en collega’s op basis van hun onderzoek. Ze keken hiervoor specifiek naar de 12 maanden follow-up effectiviteit en zagen dat insomnie-ernst sterker verminderd was na CGT dan na CT. CGT scoorde bovendien beter dan zowel CT als GT wanneer werd gekeken naar het remissiepercentage en de fysieke gezondheid. Ook voor patiënten bij wie sprake was van comorbiditeit bleek CGT gunstiger uit te pakken. De onderzoekers stellen dat er daarmee weliswaar keuze is, maar dat CGT voor specifieke uitkomstmaten en subgroepen voordelen heeft.

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ccp0000802
🔑 Somatiek

Misschien ook interessant voor jou