UvA: CGT effectief bij angst en depressie bij inflammatoire darmziektes

‘Maak screening op psychische stoornissen vast onderdeel van IBD-behandeling’

door VGCt
2 minuten leestijd

Op 1 december promoveerde Floor Bennebroek Evertsz’ aan de UvA op angst en depressie bij patiënten met een inflammatoire darmziekte. Ze stelt vast dat angststoornissen en depressie veelvuldig voorkomen bij patiënten met zogeheten Inflammatory Bowel Disease (IBD), en dat die symptomen de ziekte bovendien kunnen verergeren. Toch blijkt slechts 18 procent van de IBD-patiënten met een hoge mate van angst- en/of depressieklachten en een lage kwaliteit van leven psychologische hulp te ontvangen. Bennebroek Evertsz’ pleit er dan ook voor dat screening en behandeling van psychiatrische stoornissen een standaardonderdeel zou moeten orden van de medische behandeling van IBD.

Positieve effecten

Behandeling van angst- en depressieklachten blijkt namelijk effectief te zijn bij deze doelgroep. Bennebroek Evertsz’ onderzocht de effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutische behandeling die specifiek werd ontwikkeld voor IBD-patiënten. Uit een gerandomiseerde en gecontroleerde studie (de zogenaamde KL!C-studie) werden twee groepen van 59 patiënten met elkaar vergeleken. De interventie groep bleek significant beter af. Bovendien bleken acht individuele sessies IBD-specifieke CGT voldoende om positieve effecten te bereiken; depressie- en angstsymptomen verminderen en de kwaliteit van leven verbeterde.

Een andere interessante bevinding uit het onderzoek is dat algemene dysfunctionele cognities (zoals ‘Ik ben een totale mislukking’) bepalender zijn voor de in stand houding van psychiatrische stoornissen dan specifieke ziekte gerelateerde opvattingen (zoals ‘mijn ziekte veroorzaakt moeilijkheden voor degenen om me heen’). Dat betekent dat CGT-interventies bij IBD-patiënten zich daar ook op zouden moeten richten.

Integratie psychologische wetenschap

Alhoewel de onderzoeksuitkomsten over een specifieke doelgroep gaan, wijst Bennebroek Evertsz’ ook op het bredere belang van integratie van de medische en psychologische wetenschap. Een steeds grotere groep mensen kampt met chronisch somatische ziekte en comorbide psychiatrische stoornissen. Alleen door extra scholing van medisch specialisten en psychologen zal onderdiagnostiek en onderbehandeling van comorbide psychiatrische stoornissen kunnen worden voorkomen, aldus Bennebroek Evertsz’.

Misschien ook interessant voor jou