Webinars sectie Angst, dwang en PTSS

door VGCt
6 minuten leestijd

Voor PTSS zijn meer bewezen effectieve behandelvormen dan alleen EMDR en Imaginaire Exposure. De zorgstandaard noemt er maar liefst acht! In een reeks webinars besteedt de sectie Angst, dwang en PTSS aandacht aan al deze behandelvormen en staat daarbij zoveel mogelijk stil bij de rol van de gedragstherapeut en die van de cgw’er.

Mariel Meewisse – BEPP

Merk je dat een behandeling die uitsluitend gericht is op PTSS klachtenvermindering veelal onvoldoende bevredigt en wil je meer verdieping geven aan het behandeltraject? Een behandeling die gericht is op het herwaarderen van emoties en het ontwikkelen van zelfcompassie kan dan passend zijn. Dit kan met Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP).BEPP is een protocol voor behandeling van PTSS met een veelheid aan interventies zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, schrijfopdrachten, gebruik van memorabilia, een fase van betekenisgeving voor het doorbreken van patronen passend bij achterhaalde denkstijlen en coping, systeemgesprekken, en een afscheidsritueel. De interventies doen recht aan de gevoelens en betekenis voortkomend uit de traumata. Het doel is bij BEPP wezenlijk anders dan bij prolonged exposure of EMDR. Het doel is uiting te geven aan emoties en behoeften in plaats van verminderen van de fobische angst. In de workshop wordt ingegaan op PTSS als symptomen voortkomend uit een verstoring in zelfbeeld en interpersoonlijke relaties. Imaginaire exposure wordt in scene gezet als interventie om betekenis te geven aan de pijn voortkomend uit de traumata en zelfcompassie te bewerkstelligen.

Arnold van Emmerik – Schrijftherapie

In de Zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde Stoornissen is schrijftherapie opgenomen als een van de eerste keuze behandelingen van de posttraumatische stress stoornis (PTSS). Na een kort overzicht van een aantal vormen van schrijftherapie en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar, gaan we aan de slag met de specifieke vorm van schrijftherapie die in deze workshop centraal staat. Deze bestaat uit drie fases met schrijfopdrachten die respectievelijk zijn gericht op imaginaire exposure, cognities en coping, en sociale steun. Bij elke fase bespreken we de specifieke schrijfinstructies en gaan we aan de slag met (geanonimiseerde) schrijfopdrachten van patiënten en/of eigen schrijfopdrachten.

Anke Ehlers – CT

Anke Ehlers vertelt je meer over Cognitieve Therapie (CT) (Engelstalig).
Therapie richtlijnen adviseren trauma gefocuste cognitieve gedragstherapie bij PTSS. Cognitieve therapie voor PTSS is een onderdeel van deze behandelvormen. Het heeft uitgewezen enorm effectief en acceptabel te zijn voor patiënten. De workshop geeft een introductie in het behandelmodel en wordt gevolgd door een discussie en video over:

  • Het ontwikkelen van een gepersonaliseerd behandelplan afgestemd op de patiënt
  • ‘Updating trauma memories’
  • ‘Trigger discrimination’

Loes Marquenie – Imaginaire Rescripting

Loes Marquenie verzorgt de vierde editie van de webinarreeks ‘eerste keusbehandeling bij PTSS’. Deze editie staat in het teken van Imaginaire Rescripting bij PTSS. Imaginaire Rescripting (ImRs) is een traumagerichte therapie, waarin de cliënt zelf het heft in handen kan nemen, in zijn behoeftes kan voorzien en de afloop van de traumatische gebeurtenissen imaginair kan veranderen. Hierdoor verandert de betekenis van de gebeurtenissen en nemen de klachten af. Bij deze behandeling werk je gericht op de angst-, maar ook direct op boosheid, schuld- en schaamtegevoelens. Als het nodig is, kunnen in deze kortdurende behandeling ook ervaringen met verwaarlozing worden aangepakt. Wanneer kies je voor ImRs en hoe doe je het? In het webinar wordt besproken wat we weten wetenschappelijk onderzoek. De behandeling en de twee varianten van ImRS, waarbij jij als therapeut rescript en waarbij de cliënt zelf rescript, worden uitgelegd en gedemonstreerd. ImRs wordt in de Zorgstandaard Post-traumatische Stressstoornis ook aanbevolen.

Ruud Jongedijk – NET

Ruud Jongedijk verzorgt de vijfde editie van de webinarreeks over NET bij PTSS. Narratieve Exposure Therapie (NET) is een evidence based trauma therapie, in het bijzonder bedoeld voor de behandeling van de posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten gevolge van meervoudig trauma. Bij NET ligt de focus niet alléén op imaginaire exposure, maar met name ook op de autobiografische reconstructie van de aan de traumatische ervaringen gelieerde herinneringen. Daarnaast zijn het levenslijn perspectief en de getuigenis belangrijke elementen van NET.

Misschien ook interessant voor jou