Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Ook ouderen met slaapproblemen profiteren van CGT

Insomnia kan ook effectief behandeld worden in het geval van ouderen. Dit blijkt uit een meta-analyse van Kexin Huang en collega’s. De onderzoekers zagen positieve effecten van CGT op verschillende slaapmaten. 

🔗 https://doi.org/10.1177/10398562221118516
🔑 Slaapproblemen; Ouderen

Depressieve ouderen gebaat bij CGT

Depressieve ouderen profiteren evenveel van CGT als depressieve volwassenen, zo concluderen Alessa Werson en collega’s. De onderzoekers vonden in hun meta-analyse geen enkel bewijs voor verminderde effectiviteit. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.09.020
🔑 Stemmingsstoornissen; Ouderen

CGT verbetert subjectief gevoel van welzijn van depressieve patiënten

CGT en dilemma-focussed therapy verbeteren beide het subjectieve gevoel van welzijn van depressieve patiënten. Die verbetering blijkt bovendien gerelateerd aan vermindering van de depressie. Dit blijkt uit onderzoek van Joan Medina en collega’s. Volgens de onderzoekers is dit goed nieuws, aangezien de meeste behandelvormen momenteel nog sterk zijn gericht op symptoomvermindering. 

🔗 https://doi.org/10.1080/09638237.2022.2118682
🔑 Stemmingsstoornissen

Digitale en face-to-face CGT voor depressie mogelijk even effectief

Hoewel face-to-face CGT over het algemeen betere effecten laat zien en lagere uitval in vergelijking met digitale CGT, lijkt het erop dat dit een effect is van moderatoren. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Lana Kambeitz-Ilankovic en collega’s. Wanneer werd gecontroleerd voor duur van de behandeling en niveau van therapeutbegeleiding bijvoorbeeld, verdween het voordeel van face-to-face behandeling.

🔗 https://doi.org/10.1038/s41746-022-00677-8
🔑 Stemmingsstoornissen; E-health

Transdiagnostisch of specifiek behandelen bij socialeangst in jeugdigen? Het maakt (nog) niet uit!

Socialeangstbehandeling kan zowel transdiagnostisch of stoornisspecifiek, zo blijkt uit onderzoek van Ronald Rapee en collega’s. De effecten op het gebied van remissie bleken hetzelfde, ook bij follow-up en ook op de secundaire uitkomstmaten vonden de onderzoekers weinig verschillen.

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.08.003
🔑 Angststoornissen; K&J

Hoger risico op dropout bij ernstige PTSS symptomen

Patiënten met ernstigere PTSS-symptomen lopen een hoger risico op dropout tijdens traumabehandeling. Dit concluderen Sinéad Mitchell en collega’s op basis van een meta-analyse.

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/trm0000404
🔑 PTSS

Mogelijk voordeel van groepsbehandeling tinnitus

Hoewel de effecten grotendeels grosso modo zijn, is er enig bewijs dat groepsbehandeling van tinnitus voordelen heeft boven individuele behandeling. Dit concluderen Matheus Lourenco en collega’s op basis van hun onderzoek. Meer onderzoek is evenwel noodzakelijk, aangezien de onderzoeksgroep enkel bestond uit mannelijke patiënten met chronische tinnitus. 

🔗 https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000001261
🔑 Tinnitus

Spontane remissie van OCS zeldzaam

Spontane remissie van OCS komt niet vaak voor. Dit blijkt uit een meta-analyse van Maral Melkonian en collega’s. Slechts vier procent van de patiënten uit de controlegroepen blijkt spontaan te herstellen. De onderzoekers concluderen dat onbehandelde OCS een grote kans geeft op chroniciteit. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.08.037
🔑 OCS

Misschien ook interessant voor jou