Betrekken van naasten bij angstproblematiek

Toolkit om naasten te (leren) betrekken bij de CGT-behandeling

door VGCt
10 minuten leestijd

Je wilt naasten betrekken bij de behandeling van je cliënt met angstproblematiek, maar je twijfelt of je daarvoor voldoende kennis in huis hebt? Of  hoe je hiermee begint? Dan zal deze toolkit je zeker helpen! En met ‘naasten’ bedoelen we uiteraard niet alleen de partner, maar ook andere mensen in de directe omgeving van je cliënt.

De sectie Relatie, gezin en naasten ontwikkelde samen met Psyflix enkele video’s en hand-outs om collega-behandelaars te ondersteunen bij het betrekken van naasten. De toolkit is zo opgezet dat je het geleerde meteen in praktijk kunt brengen.
Op deze pagina vind je alle tools die horen bij angstproblematiek. Wil je ook het inleidende, meer algemene materiaal lezen en bekijken (we raden je overigens aan om daarmee te beginnen) of weten welke tools er zijn voor andere problematiek? Ga dan naar de hoofdpagina.

Voor meer informatie over angst, verwijzen we je graag naar de sectie Angst, dwang en PTSS.

Toolkitmaterialen voor het betrekken van naasten bij cliënten met angstproblematiek

Hieronder vind je diverse soorten tools en informatie in deze toolkit: informatieve video’s, video’s met rollenspellen, een powerpointpresentatie en diverse handouts. Je navigeert snel naar de diverse onderdelen via de linkjes hieronder.

Pieternel Dijkstra zal je via diverse tools laten zien hoe je naasten betrekt bij de CGT-behandeling van cliënten met angstproblematiek. Ze doet dat stapsgewijs: beginnend met een inleidende video, dan een presentatie en daarna drie rollenspellen waarin verschillende momenten in de behandeling worden nagespeeld. Als laatste bieden we je enkele praktische hand-outs aan.

Maar eerst: Wie is Pieternel Dijkstra?
Dr. Pieternel Dijkstra is sociaal psycholoog en oprichter van de IBT Academie, een scholingsplatform voor relatie- en gezinstherapeuten. Ze werkt als psycholoog, trainer in de geestelijke gezondheidszorg, onderzoeker en auteur. De laatste jaren werkt ze vooral vanuit de derde generatie cognitieve gedragstherapie, waar IBCT een onderdeel van is.
In de eerste video geeft Dijkstra een inleiding over het betrekken van de partner bij angststoornissen. Ze bespreekt hoe naasten kunnen worden ingezet bij de behandeling van een cliënt met angstproblematiek. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: psycho-educatie, doorbreken van (partner)accommodatie en naasten als coach bij het doorbreken van vermijding.

Bekijk hieronder ook de powerpointpresentatie van Pieternel Dijkstra over de ‘Aanpak van accommodatie bij overmatige angsten en zorgen’: Werken met naasten-Angst

Rollenspellen

Hieronder volgen enkele video’s met rollenspellen. In de demonstraties die gegeven worden spelen Bram van der Boom en Aerjen Tamminga een koppel. Aerjen heeft een angststoornis. Hij zoekt erg vaak geruststelling bij Bram en durft de laatste tijd steeds minder. Pieternel Dijkstra is de therapeut en zij helpt hen deze neerwaartse spiraal te doorbreken.
In de rollenspellen wordt ingegaan op de invloed die de angstproblematiek van Aerjen op de relatie heeft, op de waarde van het doorbreken van partneraccomodatie en leren we hoe Bram Aerjen kan ondersteunen in het doorbreken van vermijding. 

De rollenspellen zijn bedoeld om het makkelijk voor je te maken om het geleerde meteen op te pakken en uit te voeren in je eigen klinische praktijk. En denk eraan; in de rollenspellen gaat het om een koppel, maar de naaste die je wilt betrekken hoeft uiteraard niet de partner te zijn. Een familielid, een vriend, een collega of een huisgenoot kan ook die naaste zijn.

In de eerste video gaat het rollenspel over het doorbreken van accomodatie:

In de tweede video met rollenspel gaan de therapeut en het koppel (wederom gespeeld door Dijkstra, Tamminga en Van der Boom) dieper in op psycho-educatie:

Wat te doen als je cliënt situaties vermijdt? Hoe ga je daarmee om en hoe betrek je de naaste daarbij? De volgende video met rollenspel vertelt je er meer over:

De rollenspellen en de presentatie heb je bekeken. Als allerlaatste wijzen we je dan graag op een paar praktische hand-outs. Bekijk ze, print ze uit en je kunt aan de slag!

Hand-out 1: Functieanalyse-accommodatie

Hand-out 2: Checklist accommodatie

Hand-out 3 ‘Voor, tijdens en na de situatie’: Samen een spannende situatie aangaan

Misschien ook interessant voor jou