Boekrecensie: Handboek familierelaties bij psychotrauma

Diagnostiek en behandeling van kinderen en gezinnen

door VGCt
5 minuten leestijd

‘Don’t judge a book by its cover’ is een Engels gezegde wat in het geval van het Handboek familierelaties bij psychotrauma’s niet op gaat. Op de voorkant staat een afbeelding van een steen die in het water valt, waardoor er kringen ontstaan. De steen staat synoniem voor een of meerdere traumatische ervaringen, de kringen symboliseren de gevolgen ervan: zowel de horizontale verbanden (binnen en buiten het huidige gezin) als de verticale verbanden (tussen de verschillende generaties binnen een gezin). Een passende afbeelding voor het boek en één die uitnodigt tot het lezen ervan.

Naasten betrekken

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor mensen die kampen met traumagerelateerde klachten, waaronder PTSS. Helaas is deze aandacht veelal gericht op het individu en niet op het gezin en/of het systeem van het individu. Dat is opvallend, zeker omdat we naasten de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan betrekken bij de behandeling. Een aanpak die zowel ten goede komt aan de cliënt als aan de naasten in relatie tot de cliënt. In het geval van PTSS weten we inmiddels dat het systeem van groot belang is voor het herstel. Het gezin vormt het sociale netwerk dat sociale steun kan bieden. Tegelijkertijd bestaat er ook een risico dat één van de gezinsleden het aanpassingsvermogen ondermijnt doordat de veiligheid in het geding komt. Denk bijvoorbeeld aan  gevallen waarin er sprake is van affectieve of pedagogische verwaarlozing en mishandeling. In dit handboek gaat de aandacht uit naar de wijze waarop veiligheid en steun bevorderd kunnen worden.

Overzichtelijk

Het boek bevat een zeer overzichtelijke weergave van het behandelen van gezinsleden bij psychotrauma. Het bestaat uit vier delen. Het eerste deel is vooral een verkenning van het thema. In het tweede deel wordt de diagnostiek en indicatie beschreven voor het behandelen van gezinnen met psychotrauma en het derde deel beschrijft de inhoud van de behandeling. Vooral hoofdstuk 8, de behandeling van de verschillende niveaus van een zin is daarbij interessant. Ook is er in dit deel aandacht voor groepsbehandeling en recente ontwikkelingen.

Het laatste deel van het boek staat in het teken van de therapeut die met deze gezinnen werkt. Daarbij is tevens aandacht voor hoe wij in de huidige ggz en in onze samenleving gezinnen met traumagerelateerde problematiek benaderen en behandelen.

Conclusie

Naast dat het een zeer overzichtelijk en compleet handboek betreft, kent het een hoge informatiedichtheid. Gelukkig wordt die informatie op een toegankelijke wijze beschreven en voorzien van praktijkvoorbeelden. Werk je met gezinnen en traumagerelaterde problematiek? Dan is dit echt een must-read.

Score

Over de recensent

Ine Bijker is verpleegkundig specialist GGZ & cognitief gedragstherapeut i.o. en werkzaam bij praktijk Bij Ine.

Informatie

Titel:
Handboek familierelaties bij psychotrauma

Auteur/Redactie:
Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars & Jelly van Essen

Uitgever:
Boom

ISBN:
9789024436927

Onderwerp:
Behandeling van gezinnen getroffen door psychotrauma

Doelgroep:
Iedere behandelaar die te maken heeft met door geweld of ernstige tegenslag getroffen gezinnen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou