Boekrecensie: Negatief zelfbeeld

Hulpboek

door VGCt
6 minuten leestijd

Witboek

Deze herziene uitgave van het hulpboek over negatief zelfbeeld gaat allereerst in op de voorbereiding van een eigen aanpak van dit probleem. De auteur benadrukt dat motivatie belangrijk is, naast het kiezen van het goede moment en het inschakelen van een maatje. Daarna volgt een uitleg wat wordt verstaan onder een negatief zelfbeeld.

De meeste aandacht gaat uit naar de techniek van het bijhouden van een witboek en hoe je hieraan positieve eigenschappen kunt toevoegen. Het boek gaat uitgebreid in op de leefregels en kritische gedachten die het positieve vernietigen. Het zet ook uiteen hoe je overlevingsstrategieën kunt aanpakken en hoe je kunt omgaan met kritiek, hoge eisen en perfectionisme. Het boek eindigt met een onderhouds- dan wel terugvalpreventieplan.

Serie

Uitgeverij Boom heeft inmiddels verschillende zelfhulpboeken in deze serie uitgegeven, zoals boeken over slaapproblemen, piekeren, fobieën en dwangklachten. Deze boeken kan de cliënt zelf doornemen en zijn goed bruikbaar als therapiemateriaal bij een CGT-behandeling.

COMET

Dit boek over negatief zelfbeeld is vooral bedoeld voor mensen met veel zelfkritiek. Men leert om vooral naar het positieve te kijken en milder te zijn voor zichzelf. De Neef gaat er vanuit dat door een jarenlang proces van selectieve waarneming er weinig positiefs is opgeslagen in het geheugen. Je moet het geheugen dus aanvullen wil het kunnen concurreren met het negatieve schema. In dit boek wordt juist gewerkt aan het ontdekken van positieve eigenschappen en het opbouwen van een alternatief zelfbeeld. Veel behandelaren zullen COMET gebruiken voor de behandeling van een negatief zelfbeeld. COMET leert de cliënt om in een problematische situatie die het negatieve zelfbeeld triggert een ander beeld op te roepen. Volgens De Neef is COMET lastig wanneer de cliënt geen positieve eigenschappen van zichzelf kan noemen. Haar witboek-methodiek is dan wel toereikend, omdat het ook werkt aan de selectieve waarneming van de cliënt en zijn disfunctionele gedrag.

Sterke punten

De sterke punten van dit boek vind ik vooral de mooie, overzichtelijke vormgeving (die gebruikmaakt van een groene contrastkleur voor de titels en hoofdstuk-en opdrachtenpagina’s) en de vele praktische voorbeelden en opdrachten. De bouwstenen van de behandeling, namelijk anders kijken, anders doen en het negatieve zelfbeeld de pas afsnijden, komen duidelijk naar voren.

Persoonlijk vind ik COMET een sympathieke interventie, met de visualisatieoefeningen en de toevoeging van muziek en lichaamshouding. Die technieken mis ik in het boek van De Neef. Maar misschien is het ook een kwestie van weer eens een periode met het boek van De Neef aan de slag gaan om te ervaren hoe deze interventie werkt. De editie leent zich overigens voor zowel individuele als groepsbehandeling.

Herziening

Tot slot, dit boek is een herziening van de versie uit 2010. In deze geactualiseerde versie worden veel praktijkvoorbeelden gegeven, wat het voor mensen die het boek zelfstandig doornemen makkelijker maakt om de toepassing in de praktijk te gebruiken. De geraadpleegde theorie is nagenoeg hetzelfde gebleven, met uitzondering van enkele extra toevoegingen van recente publicaties van met name De Neef zelf.

Voor therapeuten is separaat het boek ‘Negatief zelfbeeld behandelen’ en de website www.negatiefzelfbeeldbehandelen.nl beschikbaar.

Score

Over de recensent

drs. Gerrie Ham-Willemsen is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR-practitioner, junior schematherapeut. Praktijkhouder van Gerrie Ham-praktijk voor BGGZ en supervisie te Nijkerk.

Informatie

Titel:
Negatief zelfbeeld

Auteur/Redactie:
Manja de Neef

Uitgever:
Boom

ISBN:
9789024450251

Onderwerp:
Zelfhulpboek voor mensen met een negatief zelfbeeld

Doelgroep:
(Hulpverleners van) mensen met veel zelfkritiek

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou